PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitikken for Hotel des Nordens er oversat fra vores tyske version - Ved tvivls spørgsmål omkring tolkning af ord og eller sætninger er den juridisk gældende altid den tyske version som kan ses her.

Oplysninger om bearbejdningen af dine data

Ifølge den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) art. 12, er vi forpligtede til at informere dig om bearbejdningen af ​​dine data, når du bruger vores hjemmeside. Vi tager beskyttelsen af ​​dine personlige oplysninger meget alvorligt, og denne fortrolighedserklæring informerer dig om detaljerne mht. bearbejdningen af ​​dine data og om dine juridiske rettigheder.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i fortrolighedserklæringen med fremadrettet virkning, især ifm. videreudvikling af hjemmesiden, brug af ny teknologi ,ændring af retsgrundlag eller tilsvarende retspraksis.

Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedserklæringen løbende og at udskrive eller gemme en kopi af dine indlæg og dokumenter.

Definitioner
 

 • "Website" Eller "Hjemmeside" betyder efterfølgende alle sider, som www.hotel-des-nordens.com er ansvarlig for.
 • "Personoplysninger" betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. En person kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator, som fx navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere specielle kendetegn, udtrykt ifm. denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Personoplysninger omfatter derfor også en persons navn, e-mailadresse og telefonnummer, men muligvis også oplysninger om præferencer, hobbyer og medlemskaber.
 • "Bearbejdning" betyder, med eller uden hjælp fra automatiserede procedurer, processer eller serier af processer, relateret til personoplysninger, som fx indhentning, opsamling, organisering, samordning, lagring, tilpasning, ændring, udlæsning, forespørgsel, brug, afsløring ved overførsel, formidling eller anden form for tilvejebringelse, matchning, sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • "Pseudonymisering" betyder bearbejdning af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret person, uden brug for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysninger ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 •  "Samtykke" betyder i det følgende enhver frivillig hensigtserklæring, som gives på en informeret og utvetydig måde, i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling, hvorved den pågældende person angiver, at han/hun er indforstået med bearbejdningen af ​​personoplysningerne om ham/hende.
 • "Google” betyder Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som i EU kan kontaktes via: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
   

Gyldighedsområde

Fortrolighedserklæringen gælder alle sider på www.hotel-des-nordens.com, Den omfatter ikke andre linkede hjemmesider eller andre steder på internettet fra andre udbydere.


Ansvarlig udbyder


Den ansvarlige for bearbejdningen af personoplysninger inden for rammerne af denne fortrolighedserklæring er:


Hotels by HR Zweite Flensburg GmbH

Hotel des Nordens

Alte Zollstraße 44

24955 Harrislee

Tlf.: +49 (0) 461 70 20

Fax: +49 (0) 461 70 27 02

E-mail: info@hotel-des-nordens.com

repræsenteret af:


Hotels by HR Zweite Flensburg GmbH

Hauptstraße 66

12159 Berlin

Tlf.: +49 (0) 30 773 27 80 0

Fax: +49 (0) 30 773 27 80 29

E-mail: datenschutz@hrg-hotels.de

 

Spørgsmål mht. fortrolighed


Hvis du har spørgsmål mht. fortrolighed i forhold til vores firma eller vores hjemmeside, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige:


Spirit Legal LLP Rechtsanwälte

Advokat og databeskyttelsesansvarlig

Peter Hense

Postadresse:

Datenschutzbeauftragter

c/o Hotels by HR Zweite Flensburger GmbH

Hotel des Nordens

Alte Zollstraße 44

24955 Harrislee

datenschutz@hrsg-hotels.de

Kontakt via krypteret online-formular:

Kontakt databeskyttelsesansvarlig
 

Sikkerhed
 

Vi har indført omfattende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, tab og andre eksterne indgreb. Vi gennemgår regelmæssigt vores sikkerhedsforanstaltninger og tilpasser dem til den nyeste teknologi.


Dine rettigheder


Du har følgende rettigheder med hensyn til personoplysninger om dig, som du kan gøre gældende over for os:

 • Ret til information (artikel 15 GDPR),
 • Ret til berigtigelse (artikel 16 GDPR) eller sletning (artikel 17 GDPR),
 • Ret til begrænsning af bearbejdning (artikel 18 GDPR),
 • Ret til indsigelse mod bearbejdning (artikel 21 GDPR),
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke (artikel 7, stk. 3, GDPR)
 • Ret til at modtage dataene i et struktureret, gængs, maskinlæsbart format ("dataoverførbarhed") samt ret til at overføre dataene til en anden ansvarlig person, hvis kravet i artikel 20 stk. 1 lit. a, b GDPR er opfyldt (artikel 20 GDPR).


Du kan hævde dine rettigheder ved at give besked til kontaktoplysningerne, som står i afsnittet ”Ansvarlig udbyder” eller til den databeskyttelsesansvarlige, som er udpeget af os.


Du har også ret til at klage over vores foretagne bearbejdning af dine personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed (artikel 77 GDPR).

Brug af hjemmesiden, adgangsdata

 

I princippet kan du bruge vores hjemmeside til rent informative formål, uden at afsløre din identitet. Når du læser de enkelte sider på hjemmesiden på denne vis, overføres der kun adgangsdata til vores internetudbyder, så hjemmesiden kan vises til dig. Disse omfatter følgende data:
 

 • browserens type og version,
 • brugt operativsystem,
 • browsersoftwarens sprog og version,
 • værtsnavnet på adgangsterminalen,
 • IP-adressen,
 • hjemmesiden, hvorfra anmodningen kommer
 • anmodningens indhold (konkret side),
 • dato og klokkeslæt for serveranmodningen,
 • adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • ’referrer-URL’ (den tidligere besøgte side),
 • overført mængde af data,
 • tidszoneforskel ift. Greenwich Mean Time (GMT).
   

Systemets midlertidige bearbejdning af IP-adressen er nødvendig for teknisk set at muliggøre leveringen af hjemmesiden til din computer. Derfor er det nødvendigt at bearbejde din IP-adresse under sessionen. Retsgrundlaget for denne bearbejdning er artikel 6, stk. 1, afs. 1 lit. f) i GDPR.
 

Adgangsdataene bruges ikke til at identificere enkelte brugere med og fusioneres ikke med andre datakilder. Adgangsdataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for formålet med bearbejdningen af dem. I tilfælde af indsamling af data mhp. levering af hjemmesiden sker dette, når du stopper med at besøge hjemmesiden.
 

Lagringen af IP-adressen sker i logfilerne, mhp. at sikre hjemmesidens funktionalitet. Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden med, samt garantere sikkerheden af ​​vores informationstekniske systemer. Der forekommer heller ikke nogen evaluering af dataene til markedsføringsformål i denne sammenhæng. Dataene slettes altid efter syv dage, mens yderligere bearbejdning er mulig i individuelle tilfælde. I disse tilfælde slettes eller anonymiseres IP-adressen, så det ikke længere er muligt at identificere den pågældende klient.
 

Indsamling af data til levering af hjemmesiden og bearbejdning af data i logfiler er afgørende for hjemmesidens drift​. Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). I tilfælde af din begrundede indsigelse vil vi undersøge sagen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller fremlægge dig vores overbevisende legitime grunde, pga. hvilke vi fortsætter bearbejdningen.
 

Cookies


Ud over de ovennævnte adgangsdata, gemmes der såkaldte cookies i internetbrowseren på den enhed, du bruger, når du bruger hjemmesiden. Det er små tekstfiler med en sekvens af numre, som gemmes lokalt i cachen på den anvendte browser. Cookies bliver ikke en del af pc-systemet og kan ikke starte eller udføre programmer. De tjener til at gøre vores hjemmeside brugervenlig. Brug af cookies kan være teknisk nødvendig eller tjene andre formål (fx analyse/evaluering af hjemmesidens brug).


a) Teknisk nødvendige cookies


Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser identificeres, selv efter et sideskift. Følgende data behandles derfor i cookies:

 • sprogindstillinger
 • vare(r) i indkøbskurv
 • log-in-oplysninger.


Brugerdata, som indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til oprettelse af brugerprofiler. Vi bruger også såkaldte "session-cookies", der gemmer et session-id, som tillader at din browsers forskellige anmodninger tildeles den samlede session. Session-cookies er nødvendige for brugen af hjemmesiden. Vi kan især benytte dem til at genkende den enhed, du bruger, når du kommer tilbage til hjemmesiden. Vi bruger sådanne cookies til at genkende dig ved efterfølgende besøg på hjemmesiden, når du har en konto hos os; ellers skal du registrere dig igen, hver gang du besøger siden. Retsgrundlaget for denne bearbejdning er artikel 6, stk. 1, stk. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger session-cookies til at gøre brugen af hjemmesiden mere attraktiv og effektiv. Disse session-cookies slettes, så snart du logger af eller lukker browseren.
 

De fleste browsere er som udgangspunkt sat op til automatisk at acceptere cookies. Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data via cookies. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). I tilfælde af din begrundede indsigelse, vil vi undersøge situationen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller vise dig vores overbevisende legitime grunde, som vi fortsætter bearbejdningen med.
 

Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres mht. vores hjemmesider, er det ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.
 

b) Teknisk unødvendige cookies
 

Derudover bruger vi cookies på hjemmesiden, der gør det muligt at analysere brugerens browseradfærd. Disse cookies gemmer og behandler fx følgende data:
 

 • indtastede søgeord,
 • sidevisningernes frekvens,
 • brugen af sidens funktioner.

 

Disse cookies bruges til at gøre brugen af ​​hjemmesiden mere effektiv og attraktiv med. Retsgrundlaget for denne bearbejdning er artikel 6, stk. 1, stk. 1 lit. f) i GDPR. De teknisk unødvendige cookies fjernes automatisk efter en bestemt periode, hvilket kan variere afhængigt af cookien.

 

Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data via cookies. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Hvis du ikke ønsker at bruge cookies, kan du ændre dine browserindstillinger og generelt eller selektivt blokere opbevaringen af cookies eller fjerne tidligere gemte cookies. Du kan også se de relevante oplysninger, før der placeres en cookie. Hvis du ændrer browserindstillingerne for brugen af cookies eller deaktiverer cookies, kan denne hjemmesides funktionalitet begrænses.


For så vidt som vi inkluderer cookies fra tredjeparter på vores hjemmeside, informerer vi dig separat om dette.

 

d) Cookie-banner-info


Når du besøger hjemmesiden, vil du, via et informationsbanner, blive informeret af om brugen af cookies og henvist til denne fortrolighedserklæring. I denne sammenhæng, gøres der også opmærksom på, hvordan opbevaringen af cookies kan forhindres via browserindstillingerne.

 

Kontakt vores firma


Når du kontakter vores firma, fx via e-mail eller kontaktformularen på hjemmesiden, behandler vi de personlige oplysninger, du har angivet, mhp. at besvare din anmodning.

Aht. bearbejdningen af henvendelser via hjemmesidens kontaktformular, er det absolut nødvendigt at angive et navn eller et pseudonym samt en gyldig e-mailadresse og et telefonnummer. På det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes til os, behandles følgende data også:
 

 • IP-adresse,
 • dato/tidspunkt for registrering.

 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 S. 1 lit. f) i GDPR eller art. 6 stk. 1 S. 1 lit. b) i GDPR, når etableringen af kontakten sker mhp. indgåelse af en kontrakt.
 

Behandlingen af ​​personoplysningerne fra indtastningsformularen sker kun mhp. at bearbejde kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail indbefatter dette også den krævede legitime interesse i bearbejdningen af ​​dataene. De øvrige personoplysninger, der behandles under indsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at garantere sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.
 

I den forbindelse sker der ikke overførsel af data til tredjeparter. Dataene bruges udelukkende til bearbejdning af samtalen. Vi sletter de pågældende data, når bearbejdningen ikke længere er nødvendig, eller begrænser bearbejdningen til overholdelse af de eksisterende retligt bindende krav mht. opbevaring.
 

Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine personoplysninger ifm. kontaktforespørgsler. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).Der gælder især indsigelsesret, hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig, som er påvist af os i den foregående beskrivelse af funktionerne. I så fald kan bearbejdningen af ​​anmodningen ikke fortsættes.3 I tilfælde af din begrundede indsigelse vil vi undersøge sagen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller fremlægge dig vores overbevisende legitime grunde, pga. hvilke vi fortsætter bearbejdningen.
 

Behandling og overførsel af personoplysninger til kontraktlige formål
 

Vi behandler dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at indlede, etablere, gennemføre og/eller opsige en juridisk transaktion med vores virksomhed. Retsgrundlaget for dette foreligger jfr.art. 6 stk. 1 S. 1 lit. b) i GDPR.
 

Efter formålet (fx aftaleafvikling) vil personoplysningerne blive blokeret eller slettet mht. videre bearbejdning, medmindre vi har modtaget dit samtykke (fx samtykke til bearbejdning af e-mailadressen til udsendelse af elektronisk reklamepost), en kontraktlig aftale, en kontraktlig tilladelse (fx tilladelse til at sende direkte markering) eller på grund af legitime interesser (fx opbevaring mht. fuldbyrdelse af anmodninger), som giver ret til yderligere opbevaring og bearbejdning, der kræves i den respektive sammenhæng.
 

Overførslen af ​​dine personoplysninger finder sted i det omfang, at
 

 • det er nødvendigt mht. etablering, gennemførelse eller afslutning af juridiske transaktioner med vores virksomhed (fx ved overførsel af data til en betalingsudbyder/en speditørvirksomhed mhp. gennemførelse af en kontrakt med din person) (art. 6, stk. 1, s. 1 lit. b) i GDPR), eller
 • en underentreprenør eller stedfortrædende agent, som vi udelukkende bruger i forbindelse med leveringen af ​​de tjenester eller ydelser, du har anmodet om, kræver disse data (sådanne stedfortrædere er, medmindre du udtrykkeligt informeres om andet, kun berettiget til at bearbejde dataene i det omfang, det er nødvendigt ifm. levering af et tilbud eller tjenesteydelse), eller
 • der foreligger en eksigibel officiel bekendtgørelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra c) i GDPR) eller
 • der foreligger en eksigibel retlig bekendtgørelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra c) i GDPR), eller
 • vi er forpligtiget ved lov (artikel 6, stk. 1, s. 1 c) i GDPR) til at gøre det, eller
 • bearbejdningen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre fysiske personers vitale interesser (artikel 6, s. 1, nr. 1, litra d), GDPR) eller
 • Vi er autoriserede eller endog forpligtede til at retsforfølge overvejende legitime interesser til overførsel (artikel 6, stk. 1, nr. 1) f) i GDPR).
   

Enhver videre formidling af dine personoplysninger til andre personer, virksomheder eller agenturer vil ikke finde sted, medmindre du har accepteret en sådan formidling. Retsgrundlaget for bearbejdningen er i så fald artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. a) i GDPR.
 

Behandling og overførsel af personoplysninger i online bestillingssystemet
 

Hvis du ønsker at bestille i vores webshop, er det nødvendigt for kontraktens igangsætning og indgåelse, at du oplyser personoplysninger, som dit navn, adresse og e-mailadresse. De obligatoriske oplysninger, der kræves for ordren og kontraktens gennemførelse, er markeret særskilt. Yderligere oplysninger afgives frivilligt. Vi behandler dine data mhp. ordrebearbejdning, til hvilket formål vi videresender betalingsdata, især til betalingstjenesteudbyderen eller vores primære bank, alt efter dit valg. Som led i din booking- eller reservationsanmodning sendes bookingoplysningerne også til eksterne operatører af internetbookingsmaskiner (fx TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249, Wernau "DIRS 21") mhp. kontraktens opfyldelse eller forberedelse. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. b) i GDPR.For at forhindre uautoriserede tredjeparters adgang til dine personoplysninger krypteres ordreprocessen på hjemmesiden ved hjælp af SSL/TLS-teknologi.
 

Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser bearbejdningen, hvis der foreligger lovbestemte krav om opbevaring. På grund af obligatoriske handels- og skatteregler er vi forpligtet til at gemme din adresse, betalings- og ordredata i en periode på ti år. To år efter kontraktens afslutning begrænser vi bearbejdningen og reducerer bearbejdningen til overholdelse af gældende retlige forpligtelser.
 

Registrering/adgangskodebeskyttet område på hjemmesiden
 

Hvis du ønsker at bruge det adgangskodebeskyttede område på vores hjemmeside, skal du registrere dig med følgende oplysninger:
 

 • E-mailadresse
 • navn
 • brugernavn
 • selvvalgt adgangskode.
   

Der foreligger en almindelig navneforpligtelse.
 

Desuden behandles følgende data ved registreringen:
 

 • IP-adresse
 • Dato/tidspunkt for registrering.
   

Dataene slettes, så snart disse ikke længere er nødvendige, mhp. formålet med bearbejdningen. Dette gælder for de indsamlede data under registreringsprocessen, når registreringen på hjemmesiden annulleres eller ændres.
 

Det adgangskodebeskyttede område tilbyder følgende muligheder:
 

 • rediger dine profildata,
 • se foretagne ordrer/bookinger,
 • administrer, skift eller opsig dit abonnement på nyhedsbrevet.
   

I det omfang du bruger det adgangskodebeskyttede område på hjemmesiden, fx til at bearbejde dine profildata med eller til at se foretagne ordrer og bookinger, behandler vi fx også de personoplysninger, der kræves for at indlede/opfylde kontrakten mht. din person, især adresse- og betalingsoplysninger. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. b) i GDPR. Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige mht. formålet med bearbejdningen, eller sletningen ikke strider mod nogen legitime interesser. På grund af obligatoriske handels- og skatteregler er vi forpligtet til at gemme din adresse samt betalings- og ordredata i en periode på ti år. To år efter kontraktens afslutning begrænser vi bearbejdningen og reducerer denne til overholdelse af gældende retlige forpligtelser.
 

Så vidt du frivilligt afgiver yderligere data (fx Interesser, størrelser, alder, køn, børn, præferencer, noter) behandler vi dine data, som ikke er nødvendige for indledning eller opfyldelse af en kontrakt, så længe du bruger det adgangskodebeskyttede område, såfremt du ikke selv sletter disse forinden. Vi tilstræber dermed at optimere brugen af ​​hjemmesiden mht. dig som bruger. Retsgrundlaget for denne bearbejdning er artikel 6, stk. 1, afs. 1 lit. f) i GDPR.
 

Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine frivilligt fremlagte data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).
 

Du kan altid administrere, ændre eller slette dine frivillige oplysninger i det adgangskodebeskyttede område. Du kan frit administrere tingene i afsnittet "Dine rettigheder", og vi beder dig kontakte vores firma som første skridt, i tilfælde af klager.
 

Behandling af personoplysninger i overensstemmelse med art. 30 Bundesmeldegesetz (BMG)
 

Indkvarteringsfaciliteter, som især hoteller, er forpligtet til, jfr. art. 30 Bundesmeldegesetz (BMG), at indsamle følgende oplysninger fra gæsten på ankomstdagen og at lade gæsten underskrive registreringsformularen i hånden:
 

 • ankomstdato og forventet afrejse
 • efternavn
 • fornavn
 • fødselsdato
 • nationaliteter
 • adresse
 • antal medrejsende og deres nationalitet i tilfældene i art. 29, stk. 2, sætning 2 og 3,
 • serienummer på det anerkendte og gyldige pas eller pasdokument for udenlandske personer,
 • evt. yderligere data om indsamling af turisme- og spaoplysninger.
   

Vi er forpligtet til at indsamle, bearbejde og overføre disse data inden for rammerne af BMG, og retsgrundlaget for bearbejdningen er Art. 6 stk. 1 s. 1 lit. c) i GDPR.
 

Vi sletter dataene eller begrænser bearbejdningen af dem, så snart det er tilladt i henhold til BMG's bestemmelser, og såfremt du ikke har givet tilladelse til andet (artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a) i GDPR) og der ikke foreligger nogen anden berettiget interesse fra vores side mht. fortsættelsen af bearbejdningen.
 

Registrering ifm. begivenheder
 

Du kan registrere dig som gæst eller referent på hjemmesiden ifm. vores virksomhedsarrangementer eller begivenheder, hvor vores firma er repræsenteret. Grundlaget for bearbejdningen af ​​dine data ifm. deltagelse i arrangementer er artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra b), GDPR. Behandlingen er nødvendig mht. etablering, gennemførelse eller afslutning af juridiske transaktioner med vores virksomhed (fx også ifm. overførsel af data til en betalingstjenesteudbyder/en speditør ifm. gennemførelsen af en kontrakt med din person).
 

I registreringsformularen skal du bl.a. angive dit navn, dit firma og din e-mailadresse. Formålet med bearbejdningen er pleje af kontakter samt forbedring af vores eksterne præsentation og PR-arbejde. Så vidt du har udtrykt din interesse for en personlig aftale, bliver dine data også behandlet ifm. forberedelse og udførelsen af aftalen.
 

Dine data vil blive videresendt til tredjepart (fx betalingstjenesteudbyder, speditør og arrangør) med det formål at afvikle betaling, sende begivenhedsdokumenter og registrere arrangementet ved arrangøren. Målrettet overførsel af dine personoplysninger til et såkaldt tredjeland er ikke planlagt.
 

Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser bearbejdningen, hvis der foreligger lovbestemte krav om opbevaring.
 

E-mail-marketing
 

Reklame til eksisterende kunder
 

Vi forbeholder os retten til at bearbejde den e-mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med registreringen/bookingen i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, mhp. at sende dig følgende indhold under eller efter kontraktens gennemførsel via e-mail, hvis du har ikke allerede gjort indsigelse mod denne bearbejdning af din e-mailadresse:
 

 • andre interessante tilbud fra vores portefølje
 • ifm. vores virksomheds arrangementer
 • tekniske oplysninger
 • fremsendelse af vores katalog,
 • spørgsmål om særlige ønsker,
 • oversigt over mulige fritidsaktiviteter,
 • oplysninger om, hvordan man kommer frem med offentlig transport.
   

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi gennemfører ovennævnte bearbejdning mhp. forbedring af vores kundeservice og ydelser. Vi sletter dine data, hvis du annullerer abonnementet på nyhedsbrevet, og uanset hvad senest to år efter kontraktens afslutning.
 

Derudover behandler vi evalueringen af ​​ordren/bookingen baseret på brugerinteresserne. Hvis der ikke kræves afsendelse af elektroniske oplysninger ifm. udførelsen af kontrakten (fx e-mail med betalingsoplysninger), er retsgrundlaget for bearbejdningen ​​artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f) i GDPR. Vi gennemfører den nævnte bearbejdning mhp. optimering af vores service eller hjemmesiden.
 

Vi påpeger, at du altid kan gøre indsigelse mod at modtage direkte mail uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basisgebyrerne. Du har en generel ret til indsigelse uden begrundelse (artikel 21, stk. 2, GDPR). For at gøre dette, skal du klikke på afmeldelseslinket i nyhedsbrevet eller sende os din indsigelse til kontaktoplysningerne, der er anført i afsnittet "ansvarlig udbyder".
 

Nyhedsbrev
 

Du har mulighed for at abonnere på vores e-mail-nyhedsbrev via hjemmesiden, som regelmæssigt informerer dig om følgende indhold:
 

 • tilbud fra vores portefølje,
 • vores virksomheds arrangementer,
 • tilbud (inklusive begivenheder) fra tredjepart, så vidt du har givet dit samtykke dertil,
 • særtilbud/tidsbegrænsede tilbud.
   

Modtagelsen af ​​nyhedsbrevet kræver følgende personoplysninger.
 

 • modtager (navn eller pseudonym)
 • gyldig e-mailadresse.
   

Registreringen til vores e-mail-nyhedsbrev sker via en dobbelt godkendelsesprocedure. Efter indtastningen af ​​de data, der er markeret som obligatoriske, sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor vi beder dig om en eksplicit bekræftelse på registreringen til nyhedsbrevet (ved at klikke på et bekræftelseslink). Sådan sikrer vi, at du virkelig ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Hvis bekræftelsen ikke modtages inden for 24 timer, blokerer vi de oplysninger, der er sendt til os, og sletter dem automatisk senest en måned senere.
 

Desuden behandles følgende data ifm. registreringen af abonnementet:
 

 • IP-adresse
 • dato/tidspunkt for tilmeldingen til nyhedsbrevet
 • tidspunkt for din bekræftelse af bekræftelseslinket.
   

Vi behandler din IP-adresse, tidspunktet for tilmeldingen til nyhedsbrevet samt tidspunktet for din bekræftelse, for at dokumentere din nyhedsbrevregistrering og for at forhindre misbrug af dine personoplysninger. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi behandler disse data i op til to år efter kontraktens afslutning. For så vidt nyhedsbrevregistreringen finder sted uden for en kontrakts indgåelse, behandler vi disse data i op til to år efter afslutningen af ​​brugsprocessen. Vi sletter disse oplysninger, når abonnementet på nyhedsbrevet opsiges.
 

Efter din bekræftelse behandler vi modtagerens e-mailadresse og navn/pseudonym med det formål at fremsende vores e-mail-nyhedsbrev. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. a) i GDPR. Vi sletter disse oplysninger, når abonnementet på nyhedsbrevet opsiges.
 

En tilbagekaldelse af dit samtykke til bearbejdning af e-mailadressen mhp. modtagelse af nyhedsbrev er altid muligt, enten ved meddelelse til os (se kontaktoplysningerne i afsnittet "Ansvarlig udbyder/repræsentant for udbyderen i EU") eller ved at trykke direkte på linket mhp. at afmelde abonnementet i nyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen af ​​samtykket påvirker ikke lovligheden af ​​bearbejdningen, der har fundet sted på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. (Art. 13 afs. 2 lit. c) i GDPR).
 

Vi påpeger, at vi evaluerer din brugeradfærd, når vi sender dig nyhedsbrevet. Aht. denne evaluering, indeholder de fremsendte e-mails såkaldte web-beacons eller sporingspixels, som repræsenterer billedfiler på 1 pixel, der er integreret på vores hjemmeside. Ifm. analysen knytter vi de data, der er nævnt i afsnittet "Adgangsdata" og i vores web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Links i nyhedsbrevet indeholder også dette ID.
 

Vha. de indhentede data, opretter vi en brugerprofil, der tilpasser nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Dermed registrerer vi, når du læser vores nyhedsbreve, hvilke links du klikker på og udleder deraf dine personlige interesser. Vi linker disse data til handlinger, du foretaget på vores hjemmeside. Oplysningerne behandles så længe, du abonnerer på nyhedsbrevet. Efter en afmelding, behandler vi dataene rent statistisk og anonymt.
 

Vi bruger dem at danne en vurdering af brugen og optimeringen af ​​den e-mail-reklame, vi sender til dig. Retsgrundlaget for bearbejdningen er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR.
 

Du en generel ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod databearbejdningen mhp. direkte reklame (art. 21 afs. 2 GDPR). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate afmeldingslink, der findes i hvert nyhedsbrev, eller ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, der er angivet i afsnittet "Ansvarlig udbyder".
 

Du kan også forhindre sporingen ved at deaktivere visning af billeder som standard i dit e-mail-program. I dette tilfælde vil nyhedsbrevet ikke blive vist fuldstændigt, og du kan muligvis ikke bruge alle funktionerne. Hvis du viser billederne manuelt, sker ovennævnte sporing.
 

E-mail-marketingservicen "MailChimp"
 

Vi bruger e-mail-marketingservicen "MailChimp," som leveres af Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Web: https://mailchimp.com/; efterfølgende: "MailChimp").
 

Når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, gemmes og behandles oplysningerne ifm. registreringen på MailChimps servere i USA. MailChimp behandler disse oplysninger mhp. at sende og evaluere nyhedsbreve på vores vegne. MailChimps nyhedsbreve indeholder såkaldte "web-beacons", som er filer i pixelstørrelse, der hentes fra MailChimps server, når nyhedsbrevet åbnes. Som led i dette indhentes der ​​tekniske oplysninger, som fx den anvendte browser, tidpunkt for indlæsning af siden og IP-adressen. Disse oplysninger behandles mhp. evaluering og teknisk forbedring af tjenesterne. Endvidere vurderes det, om nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes og hvilke links, der klikkes på af læseren. Disse oplysninger kan teoretisk tildeles til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Hverken vi eller MailChimp har til hensigt at observere individuelle modtagere; formålet med evalueringen af ​​de ovenstående oplysninger er snarere at genkende modtagerens læsevaner mhp. bedre at kunne tilpasse og distribuere vores nyhedsbrevs indhold i overensstemmelse hermed. Retsgrundlaget for bearbejdningen er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPRVi kender ikke opbevaringstiden hos MailChimp og har ingen indflydelse på denne.
 

Du en generel ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod databearbejdningen mhp. direkte reklame (art. 21 afs. 2 GDPR). Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen med virkning for fremtiden ved at klikke på afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevet.
 

Det slutter tillige bearbejdningen mht. modtagelse af nyhedsbrevet og til den statistiske analyse. Det er ikke muligt at foretage en separat indsigelse mod udsendelsen via MailChimp eller den statistiske evaluering.
 

Alternativt kan du gøre indsigelse under http://www.aboutads.info/choices/ og http://www.youronlinechoices.com/ (for EU-området).
 

Desuden kan MailChimp anvende de overførte data til optimering og forbedring af egne tjenester, fx til teknisk optimering af udsendelsen og visningen af nyhedsbrevet. Ifølge egne oplysninger behandler MailChimp ikke dataene mhp. at sende dig egne reklamer og overfører heller ikke dataene til tredjepart.
 

Som modtager af nyhedsbrevet bliver du muligvis omdirigeret til MailChimps hjemmeside. Fx hvis du, i tilfælde af problemer med visningen i e-mail-programmet, følger linket i nyhedsbrevet mhp. online indlæsning af nyhedsbrevet, skal du i den henseende være opmærksom på, at MailChimps hjemmeside kan bruge yderligere analysetjenester og cookies, der kan bearbejde dine personlige oplysninger på vegne af MailChimp. Vi har ingen indflydelse på denne bearbejdning.
 

MailChimp er certificeret jfr. databeskyttelsesaftalen mellem USA og EU "Privacy Shield" og forpligtet til at overholde EU's databeskyttelseskrav. Yderligere oplysninger finder du hos MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/,  
 

Privy af Mailchimp
 

Hjemmesiden bruger Privy fra Mailchimp's Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Det åbner et popup-vindue på vores hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.
 

Når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, gemmes og behandles oplysningerne ifm. registreringen på MailChimps servere i USA. MailChimp behandler disse oplysninger mhp. at sende og evaluere nyhedsbreve på vores vegne. MailChimps nyhedsbreve indeholder såkaldte "web-beacons", som er filer i pixelstørrelse, der hentes fra MailChimps server, når nyhedsbrevet åbnes. Som led i dette indhentes der ​​tekniske oplysninger, som fx den anvendte browser, tidpunkt for indlæsning af siden og IP-adressen. Disse oplysninger behandles mhp. evaluering og teknisk forbedring af tjenesterne. Endvidere vurderes det, om nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes og hvilke links, der klikkes på af læseren. Disse oplysninger kan teoretisk tildeles til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Hverken vi eller MailChimp har til hensigt at observere individuelle modtagere; formålet med evalueringen af ​​de ovenstående oplysninger er snarere at genkende modtagerens læsevaner mhp. bedre at kunne tilpasse og distribuere vores nyhedsbrevs indhold i overensstemmelse hermed. Retsgrundlaget for bearbejdningen er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPRVi kender ikke opbevaringstiden hos MailChimp og har ingen indflydelse på denne.
 

Du en generel ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod databearbejdningen mhp. direkte reklame (art. 21 afs. 2 GDPR). Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen med virkning for fremtiden ved at klikke på afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevet.
 

Det slutter tillige bearbejdningen mht. modtagelse af nyhedsbrevet og til den statistiske analyse. Det er ikke muligt at foretage en separat indsigelse mod udsendelsen via MailChimp eller den statistiske evaluering.
 

Alternativt kan du gøre indsigelse under http://www.aboutads.info/choices/ og http://www.youronlinechoices.com/ (for EU-området).
 

Desuden kan MailChimp anvende de overførte data til optimering og forbedring af egne tjenester, fx til teknisk optimering af udsendelsen og visningen af nyhedsbrevet. Ifølge egne oplysninger behandler MailChimp ikke dataene mhp. at sende dig egne reklamer og overfører heller ikke dataene til tredjepart.
 

Som modtager af nyhedsbrevet bliver du muligvis omdirigeret til MailChimps hjemmeside. Fx hvis du, i tilfælde af problemer med visningen i e-mail-programmet, følger linket i nyhedsbrevet mhp. online indlæsning af nyhedsbrevet, skal du i den henseende være opmærksom på, at MailChimps hjemmeside kan bruge yderligere analysetjenester og cookies, der kan bearbejde dine personlige oplysninger på vegne af MailChimp. Vi har ingen indflydelse på denne bearbejdning.
 

MailChimp er certificeret jfr. databeskyttelsesaftalen mellem USA og EU "Privacy Shield" og forpligtet til at overholde EU's databeskyttelseskrav. Yderligere oplysninger finder du hos MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/,   
 

Payment Service Provider (PSP)/Betalingstjenesteudbyder
 

Offentliggørelse af personoplysninger ved betaling med kreditkort
 

Overførslen af ​​dine personoplysninger sker stort set kun i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af ​​kontrakten. I særdeleshed ifm. betalingsbearbejdning, videresender vi de nødvendige betalingsdata til det kreditinstitut, der skal varetage betalingen eller til den betalings- og faktureringstjenesteudbyder, som varetager opgaven for os.
 

Behandlingen er baseret på art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) i GDPR (bearbejdning mhp. at opfylde en kontrakt). De data, der kræves til betalingsbearbejdningen, overføres sikkert via "SSL" -procedurer og behandles udelukkende til betalingsbearbejdning. Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser bearbejdningen, hvis der foreligger lovbestemte krav om opbevaring.
 

Offentliggørelse af personoplysninger ved "køb på konto"
 

Ved betaling via konto forbeholder vi os ret til at videresende dine data, som du afgiver ved bestillingen, til eksterne virksomheder (fx Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstrasse 12, D-41460 Neuss).
 

Overførslen af ​​disse data er baseret på art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR, idet vi ved køb på konto leverer forud og bærer risikoen. Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser bearbejdningen, hvis der foreligger lovbestemte krav om opbevaring.
 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne bearbejdning, men så er betalingsmetoden "køb på konto" ikke tilgængelig for dig. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).
 

Offentliggørelse af personoplysninger ifm. retshåndhævelse/adresseidentifikation/inkasso
 

I tilfælde af manglende betaling forbeholder vi os ret til at overføre oplysningerne, som er indsamlet ifm. bookingen, når der foreligger en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1 lit. f) i GDPR med henblik på adresseidentifikation og/eller retshåndhævelse til en advokat og/eller eksterne virksomheder (fx Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss).
 

Derudover kan vi muligvis oplyse dine data mhp. at håndhæve vores rettigheder og/eller rettighederne for de virksomheder, der er tilknyttet os, vores samarbejdspartnere, vores medarbejdere og/eller brugerne af vores hjemmeside. Vi vil aldrig sælge eller udleje dine data til tredjepart. Overførslen af ​​disse data er baseret på art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR.
 

Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser bearbejdningen, hvis der foreligger lovbestemte krav om opbevaring.
 

Du har altid mulighed for at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Der består især indsigelsesret, hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig, som vi har påvist i den foregående beskrivelse af funktionerne. I tilfælde af din begrundede indsigelse vil vi undersøge sagen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller fremlægge dig vores overbevisende legitime grunde, pga. hvilke vi fortsætter bearbejdningen.
 

Nets
 

På vores hjemmeside tilbyder vi dig betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er Nets A/S Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (herefter "Nets").
 

Hvis du vælger at betale via Nets, vil de betalingsoplysninger, du indtaster, blive sendt til Nets. Overførslen af ​​dine data til Nets er baseret på art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) i GDPR (bearbejdning mhp. at opfylde en kontrakt). Vi kender ikke opbevaringstiden hos Nets og har ingen indflydelse på denne.
 

Hosting
 

Vi bruger eksterne hosting-tjenester, der leverer følgende tjenester: Infrastruktur- og platformtjenester, regnekapacitet, lagringsressourcer og databasetjenester, sikkerheds- og tekniske vedligeholdelsestjenester. Disse behandler alle data, som er nødvendige til drift og brug af vores hjemmeside.
 

Vi bruger eksterne hosting-tjenester til driften af ​​disse ydelser på nettet. Vi bruger eksterne hosting-tjenester mhp. at sikre et effektivt og sikkert udbud af vores ydelser på nettet. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR.
 

Indsamling af data til bestemmelse og brug af hjemmesiden og bearbejdning af data via eksterne webhosts er afgørende for hjemmesidens drift​. Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). I tilfælde af din begrundede indsigelse vil vi undersøge sagen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller fremlægge dig vores overbevisende legitime grunde, pga. hvilke vi fortsætter bearbejdningen.
 

Integration af tredjeparts indhold
 

Hjemmesiden indeholder tredjepartsindhold, som fx videoer, kort, RSS-feeds eller grafik fra andre hjemmesider. Denne integration kræver altid, at udbyderne af dette indhold ("tredjepart") kan aflæse brugerens IP-adresse. Fordi man, uden IP-adressen, ikke kan ikke sende indholdet til den respektive brugeres browser. IP-adressen er derfor nødvendig for visningen af ​​dette indhold.
 

Vi bestræber os på at bruge kun tredjepartsindhold, der udelukkende behandler IP-adressen mhp. at levere indholdet. Vi har dog ingen indflydelse på det, hvis tredjepartsleverandører behandler IP-adresserne, fx til statistiske formål. Så vidt vi kender til dette, vil vi uddybe dette nedenfor.
 

Visse tredjeparter bearbejder data uden for EU.
 

Du kan modgå dette ved at installere en JavaScript-blocker, som fx Browser-plugin'et ’NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivere JavaScript i din browser. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Dette kan dog medføre funktionelle begrænsninger på hjemmesiden.
 

Bogmærker
 

Bogmærker, fx til sociale netværk som Facebook.com, Twitter.com, Google+, giver dig, som bruger af visse sociale netværk, mulighed for at oprette links fra vores hjemmeside til dine sociale netværksprofiler, således du kan bogmærke dem, eller til dine kontakter, således du kan dele via sociale netværk.
 

Bogmærkerne ses på vores hjemmeside via de tilsvarende ikoner (fx "f", "g +") nederst på siden. Når du åbner en side på vores hjemmeside, kan bogmærkerne placere cookies på din enhed/browser, hvilket er små tekstfiler med en række tal, som gør det muligt at genkende browseren). Hvis du samtidigt er logget ind på et af de pågældende sociale netværk, vil dette give operatøren af ​​det sociale netværk mulighed for at følge, hvilke sider du besøger, medmindre du har deaktiveret accept og lagring af cookies i dine browserindstillinger. Hvis du bruger bogmærker, sendes der information til det pågældende sociale netværk.
 

Vi kontrollerer ikke kommentarer eller aktiviteter fra personer, der bruger bogmærkerne til dette formål, og vi kan heller ikke holdes ansvarlige for sådanne. Personer, der deler vores indhold via bogmærker, har ikke ret til at udtale sig på vores eller vores hjemmeside vegne eller at gøre dette over for tredjemand.
 

Retsgrundlaget for brug af bogmærker er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi har ingen viden om den videre bearbejdning og opbevaringstid hos operatørerne af de sociale netværk og ingen tilsvarende indflydelsesmuligheder.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af ​​sådanne brugerprofiler. Du skal kontakte den respektive plug-in-udbyder for at gøre dette. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).
 

Du kan også forhindre oprettelsen af ​​brugerprofiler på andre måder og dermed udøve din ret til at gøre indsigelse:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.

 

Google Tag Manager
 

Vi bruger Google Tag Manager på vores hjemmeside. Google Tag Manager er en løsning, der gør det muligt for marketingfolk at administrere site-tags via en enkelt brugerflade. Tag Manager-værktøjet selv (som implementerer disse tags) er et cookie-frit domæne, der ikke indsamler personligt identificerbare oplysninger. Værktøjet udløser andre tags, som således kan indsamle dine data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis du deaktiverer på domæne- eller cookieniveau, gælder dette alle sporings-tags, der implementeres med Google Tag Manager.
 

YouTube-videoer
 

Vi bruger plug-ins på hjemmesiden fra videoplatformen YouTube.com eller YouTube.de, en tjeneste, der - repræsenteret af Google - drives af YouTube LLC (med hovedkontor i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube"). ). Ved hjælp af disse plug-ins kan vi også integrere visuelt indhold på denne hjemmeside ("videoer"), som vi har udgivet på Youtube.de eller Youtube.com.
 

Videoerne er alle omfattet af "udvidet fortrolighed", således der ikke overføres data om dig som bruger, til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Det er først, når du afspiller videoerne, at data blive overført. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
 

Når du besøger hjemmesiden, modtager YouTube oplysning om, at du har tilgået den pågældende underside på vores hjemmeside. Desuden vil de data, der er nævnt under afsnittet "Adgangsdata", blive overført. Dette sker uanset om YouTube leverer en brugerkonto, som du er logget ind på, eller såfremt der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at knytte din profil til YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og behandler dem med henblik på reklame, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet hjemmesidedesign. En sådan evaluering vil især blive udført (selv for brugere, der ikke er logget ind) mhp. at levere passende reklamer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Google behandler også dine personlige oplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework,
 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Behandlingen tjener til at gøre vores hjemmeside mere attraktiv og tilbyde dig ekstra service.Vi kender ikke opbevaringsperioden hos YouTube og har ingen kontrol over denne.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen, men du skal rette henvendelse til YouTube for at gøre dette. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres mht. vores hjemmesider, er det ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.
 

For mere information om formålet med og omfanget af YouTubes bearbejdning henvises til fortrolighedserklæringen på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy,
 

Google Maps
 

Denne hjemmeside bruger også Googles tjeneste "Google Maps" til at vise kort eller kortudsnit, så du nemt kan bruge kortfunktionen på hjemmesiden.
 

Når du besøger hjemmesiden, modtager Google oplysning om, at du har tilgået den pågældende underside på vores hjemmeside. Derudover overføres dataene i afsnittet "Adgangsdata" til Google. Dette gøres uanset om Google leverer en brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tilknyttet din profil på Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen.
 

Google gemmer dine data som brugerprofiler og behandler dem med henblik på reklame, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet website design. En sådan evaluering vil især blive udført (selv for brugere, der ikke er logget ind) mhp. at levere passende reklamer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside.
 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Behandlingen tjener til at gøre vores hjemmeside mere attraktiv og tilbyde dig ekstra service.Vi kender ikke opbevaringstiden hos Google og har ingen indflydelse på denne.
 

Mht. yderligere information om formålet og omfanget af plug-in-udbyderens bearbejdning henvises til leverandørens fortrolighedserklæring. Der vil du også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillinger mht. beskyttelse af dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy, Google behandler også dine personlige oplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, Se yderligere oplysninger om brugervilkårene mht. Google Maps på https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html,
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen, men du skal rette henvendelse til Google for at gøre dette. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres mht. vores hjemmesider, er det ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.
 

Zopim
 

For bedre at kunne kommunikere med dig og for at kunne besvare spørgsmål hurtigt via online-platformen, bruger vi Zopims chatfunktion fra firmaet Zendesk Singapore Pte Ltd. 401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre 07-01, Singapore 149598,Web: https://de.zopim.com/contact/, på vores hjemmeside, nedenfor kaldet: "Zopim").
 

Har du spørgsmål om vores produkter, vores webshop, hjemmesiden eller vores firma, kan du kontakte os via Zopims chatvindue og sende os en besked. Du vil blive underrettet, såfremt nogen er online og kan svare dig straks.Hvis dette ikke er tilfældet, kan du stadig efterlade en besked.
 

Zopim bruger cookies og Flash-cookies, så du kan tilpasse din onlinebrug af vores services. Med hensyn til forklaringen af ​​cookies henviser vi til emnet "Cookies" i denne fortrolighedserklæring. Oplysningerne fra Zopims cookies bliver behandlet inden for EU's område.
 

Dataene behandles udelukkende til bearbejdning af samtalen. Vi sletter de pågældende data, når bearbejdningen ikke længere er nødvendig, eller begrænser bearbejdningen til overholdelse af de eksisterende retligt bindende krav mht. opbevaring. Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi gennemfører ovennævnte bearbejdning mhp. kundeservice og optimering af vores ydelser. Vi kender ikke til varigheden af ​​opbevaringen hos Zopim og har ingen indflydelse på denne. Se flere oplysninger om databeskyttelse på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.
 

Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine personoplysninger ifm. kontaktforespørgsler. Du en generel ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod databearbejdningen mhp. direkte reklame (art. 21 afs. 2 GDPR). Overførslen af ​​flash-cookies kan ikke forhindres af browserens indstillinger, men ved at ændre indstillingen mht. ​​Flash Player. Hvis du ikke vil bruge flash-Cookies, skal du installere fx en tilsvarende Add-On i den brugte browser, fx "Better privacy" til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/). Du kan også forhindre brugen af ​​flash-cookies ved at åbne browseren i "privat tilstand". Derudover kan du jævnligt slette cookies og browserhistorik manuelt.
 

Fontastic.me (myfontastic)
 

For at opnå en ensartet visning af skrifttyper, bruger vi såkaldte web-fonte, som leveres af fantastic.me. Når du tilgår en side, indlæser browseren de nødvendige web-fonte i din cache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.
 

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Fontastics servere. Dette vil informere Fontastic om, at vores hjemmeside er blevet tilgået via din IP-adresse. Anvendelsen af ​​Fontastic sker for at opnå en konsistent og attraktiv visning af vores online tilbud. Det udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f) i GDPR. Vi kender ikke opbevaringstiden hos Fonstastic  og har ingen indflydelse på denne.
 

Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen ved at ændre browserindstillingerne, så browseren ikke understøtter ’Fontastic Web Fonts’ - så vil din computer i stedet bruge en standardiseret skrifttype. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).
 

Se mere information om Fontastic på:  www.fontastic.me.
 

Timify
 

Du har mulighed for at booke forskellige aftaler via vores hjemmeside. Vi bruger online-reservationssystemet og online-planlæggeren "Timify" til at anmode om og vælge en dato. Timify udbydes af TerminApp GmbH, Balanstraße 73, bygning nr. 24, 3. OG, 81541 München.
 

Når du har valgt din aftale, samt bekræftet og registreret dine kontaktoplysninger og anmodning, sendes disse oplysninger til Timify sammen med din IP-adresse. Se flere oplysninger om Timify og firmaets fortrolighedspolitik: https://www.timify.com/de-de/legal/,
 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR eller art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) i GDPR, når etableringen af kontakten sker mhp. indgåelsen af en kontrakt.
 

Behandlingen af ​​personoplysningerne fra indtastningsformularen sker kun mhp. at bearbejde aftalen. De øvrige personoplysninger, der behandles under indsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at garantere sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.
 

Dataene behandles udelukkende til bearbejdning af aftalen. Vi sletter de pågældende data, når bearbejdningen ikke længere er nødvendig, eller begrænser bearbejdningen til overholdelse af de eksisterende retligt bindende krav mht. opbevaring.
 

Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine personoplysninger ifm. aftaler over for Timify eller sende os din indsigelse til kontaktoplysningerne, som står i afsnittet "Ansvarlig udbyder". Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Der gælder især indsigelsesretten, hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig, som er påvist af os i den foregående beskrivelse af funktionerne. I så fald kan bearbejdningen af ​​anmodningen ikke fortsættes. I tilfælde af din begrundede indsigelse vil vi undersøge sagen og enten afbryde eller tilpasse databearbejdningen eller fremlægge dig vores overbevisende legitime grunde, pga. hvilke vi fortsætter bearbejdningen.
 

Tjenester til statistiske, analytiske og markedsmæssige formål
 

Vi bruger tredjepartsydelser til statistiske, analytiske og markedsmæssige formål. På den måde kan vi levere dig en brugervenlig, optimeret brug af hjemmesiden. Tredjeparterne bruger cookies til at administrere deres tjenester med (se afsnittet "Cookies" ovenfor), Personoplysninger behandles ikke, medmindre andet er angivet nedenfor.
 

Nogle af tredjepartsleverandørerne giver mulighed for at gøre direkte indsigelse mod brugen af ​​den pågældende tjeneste, fx ved at placere en opt-out-cookie.
 

Hvis du aktiverer en tilsvarende opt-out-cookie, behandler den eksterne udbyder ikke længere nogen data vedrørende din brugsadfærd. En udelukkende selektiv indsigelse mod et individuelt valgt udvalg af eksterne tjenester er også muligt. Hvis du skifter browseren eller den benyttede enhed, eller sletter alle cookies, skal du placere opt-out-cookien igen. 
 

Desuden kan du også bruge cookies via opt-out platformen fra ’Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.’ (BVDW) under http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html eller gøre direkte indsigelse via deaktiveringssiden fra ​​Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Yderligere informationer om brugsbaseret reklame og opt-out muligheder ses også på følgende link: http://www.youronlinechoices.com/de/,
 

I det følgende vil vi informere dig om de tjenester, som i øjeblikket bruges af eksterne udbydere på vores hjemmeside, samt formålet med og omfanget af den respektive bearbejdning i individuelle tilfælde og om dine eksisterende indsigelsesmuligheder.
 

Google brugertilpasset søgning
 

Vi bruger Google CSE "Google Custom Search Engine" som en central søgetjeneste. Den integrerede søgetjeneste muliggør en fuldtekstsøgning efter indholdet af det tilgængelige internettilbud.
 

For at informere brugerne, vises teksten i søgefeltet  "Søg med Google ™ ...". Hvis indtastningsfeltet i søgefeltet er valgt af brugeren og udfyldt med et søgeord, vises der et ekstra link under søgefeltet, som henviser til denne fortrolighedserklæring.
 

Data overføres kun til Google, når du aktiverer søgefeltet, starter en fuldtekstsøgning og dermed får adgang til siden med søgeresultater. Når du bruger søgefunktionen på siden med søgeresultater, sendes dine data samtidigt også til Google. De omfatter fx de søgeord, du indtaster, og IP-adressen på den computer, du bruger. Hvis du besøger vores officielle hjemmeside uden at aktivere "Google Custom Search", sendes der ingen data til Google. Vi påpeger, at bearbejdningen af ​​eventuelt overførte personoplysninger er Googles ansvar, og vi har ingen indflydelse på hverken typen og omfanget af de overførte data og deres videre bearbejdning. Hvis du samtidigt er logget ind på Google, vil Google-tjenesten kunne matche oplysningerne direkte med din brugerprofil. Du skal logge ud for at undgå en indsamling af profiloplysninger om dig.
 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Behandlingen tjener til at gøre vores hjemmeside mere attraktiv og tilbyde dig ekstra service. Vi kender ikke opbevaringstiden hos Google og har ingen indflydelse på denne.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen, men du skal rette henvendelse til Google for at gøre dette. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres mht. vores hjemmesider, er det ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.
 

Se mere information fra Google om håndtering af brugerdata (fortrolighedserklæring) på: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy,
 

Google Analytics
 

Mhp. at tilpasse vores hjemmeside til dine interesser bruger vi Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics bruger såkaldte "cookies" (se afsnittet "Cookies" tidligere), som gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere din brug af ​​hjemmesiden. Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside overføres til en Google-server i USA og behandles der.
 

Hvis du har aktiveret IP-anonymisering mht. denne hjemmeside, vil Google på forhånd forkorte din IP-adresse inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og blive forkortet der. På vores vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om aktiviteterne på forhånd og levere os andre tjenester i forbindelse med hjemmesiden og brugen af internettet.
 

IP-adressen, der leveres af browseren som en del af Google Analytics, slås ikke sammen med andre Google-data.
 

Denne hjemmeside bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Som følge heraf behandles IP-adresser i forkortet stand, hvorfor enhver tilknytning til personer kan udelukkes. For så vidt som de indsamlede data om dig tildeles en personlig reference, bliver denne straks udelukket, og personoplysningerne slettet.
 

Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af ​​vores hjemmeside med. Statistikken giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. I de usædvanlige tilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​Google Analytics er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Analytics-cookies slettes senest efter 14 måneder.
 

Du har ret til at gøre indsigelse. Du kan forhindre lagringen af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browsersoftware; Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i fuldt omfang. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan også forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookien og knyttes til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) samt Googles bearbejdningen af ​​disse data ved hjælp af browser-plugin'et, du kan hente og installere via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da,
 

Se mere information fra tredjeparten Google på:
 

http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttp://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.htmlhttp://www.google.de/intl/de/policies/privacy,

 

Twitter analytics
 

Vi bruger Twitter Analytics (Udbyderen er Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; i det følgende "Twitter", fortrolighedserklæring på: https://twitter.com/de/privacy) til at følge din brugeradfærd. Vi bruger udelukkende oplysningerne, som opnås gennem sporing, til statistiske formål. De overføres anonymt til os af Twitter og giver ingen oplysninger om brugerens person. De knyttes dog til din Twitter-konto via Twitter i overensstemmelse med dennes fortrolighedserklæring og bruges af Twitter til egne reklamemæssige formål i overensstemmelse med deres politik for brug af data ligesom dine data kan sendes til Twitters datterselskaber. Selvom du ikke er registreret på Twitter eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan finde og gemme din IP-adresse samt andre identificerende oplysninger.

 

Behandlingen af ​​dine data sker her på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Twitter Analytics for bedre at kunne evaluere vores webtilbud samt forbedre vores servicetilbud. I dette tilfælde lagrer vi ikke nogen personlige oplysninger om dig. Vi kender ikke lagringstiden hos Twitter og har ingen indflydelse på denne.

 

Deaktivering af funktionen "Twitter Analytics" er tilgængelig for brugere, der er logget ind via https://www.twitter.com/settings og gør det muligt at udøve retten til indsigelse. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).
 

Du kan blokere funktionen "Twitter Analytics" på forskellige måder og dermed udøve din ret til indsigelse:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


etracker


Denne hjemmeside anvender teknologier fra etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; http://www.etracker.com, efterfølgende: "etracker"), som indsamler og behandler data til markedsføring og optimering. Ud fra disse data kan man oprette brugerprofiler under pseudonym. Cookies kan bruges til dette formål (se afsnittet "Cookies" før), De data, der indsamles via etracker-teknologierne, behandles ikke uden det pågældende persons udtrykkelige samtykke til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive kombineret med personoplysninger om pseudonymets indehaver. Vi bruger etracker Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af ​​vores hjemmeside med. Statistikken giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. De indsamlede data analyseres pseudonymt.

Retsgrundlaget for etrackers bearbejdning er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke lagringstiden hos etracker og har ingen indflydelse på denne.

Hvis du ønsker at forhindre en yderligere registrering af din brugsadfærd, kan du udøve din indsigelsesret ved at klikke på opt-out-knappen under følgende link og under overskriften ”Web-Analyse und Website-Optimierung” (analyse og optimering af hjemmeside): https://www.etracker.com/datenschutz/#, Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). I forbindelse med en indsigelse mod bearbejdning af data med henblik på direkte reklame, har du ret til en generel ret til indsigelse uden begrundelse (artikel 21, stk. 2, GDPR).

Yderligere oplysninger fra etracker findes på: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html,


Adform


Hjemmesiden bruger online-reklametjenesten Adform fra Adform Germany GmbH (Große Brustah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland), som kan bruges til at vise reklamer, som er skræddersyet til dine interesser. Vi er således interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig mhp. at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. Tjenesten indsamler statistiske oplysninger om dig, som behandles af vores reklamepartnere.


Når du besøger hjemmesiden, modtager Adform oplysning om, at du har tilgået den pågældende underside på vores hjemmeside. Til dette formål kan man bruge web-beacons til at placere en cookie på din computer. De data, der er nævnt i afsnittet "Adgangsdata", vil blive overført. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af databearbejdningen og lagringens varighed. Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke lagringstiden hos Adform og har ingen indflydelse på denne.


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Du kan forhindre placeringen af Adforms cookies:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
   

Få mere information om formålet med og omfanget af bearbejdningen, samt flere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for tilpasning af beskyttelsen af dit privatliv på: https://site.adform.com/privacy-center/overview,
 

Hotjar
 

Vi bruger også analysetjenesten Hotjar til at gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig med. Udbyderen af ​​analysetjenesten er Hotjar Ltd, Level 2, St. Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788 david@hotjar.com)


Dette værktøj registrerer bevægelser på de observerede sider i såkaldte heatmaps.  Alle data indsamles, uden at vi kan knytte disse til bestemte brugere. Vi kan kun udlede, hvordan musen bevæger sig, hvor der blev klikket, og hvor langt musen scrollede. Det giver os mulighed for at gøre vores hjemmeside bedre og mere kundevenlig. Skærmstørrelsen på enheden, enhedstypen, oplysninger om browseren, det land, hvorfra siden blev tilgået samt det foretrukne sprog, registreres også. Hvis der vises personoplysninger vises på en side, skjuler Hotjar automatisk disse. Vi kan således ikke udlede disse.


Google Analytics bruger såkaldte "cookies" (se afsnittet "Cookies" tidligere), som gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere din brug af ​​hjemmesiden.Oplysningerne fra sporingskoden og cookien om dit besøg på vores hjemmeside vil blive overført til Hotjars servere og gemmes der. Sporingskoden indsamler følgende oplysninger om din enhed, fx IP-adresse, enhedens type og browseroplysninger, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside, besøgte sider, dato og klokkeslæt, hvor siden blev tilgået. Hotjar forkorter din IP-adresse inden den videre bearbejdning. For så vidt som de indsamlede data om dig tildeles en personlig reference, bliver denne straks udelukket, og personoplysningerne slettet.


Hotjar bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af vores hjemmeside, udarbejde rapporter om brugen samt andre tjenester relateret til brugen af hjemmesiden og internettets rating af hjemmesiden. Hotjar bruger også tredjepartstjenester som Google Analytics og Optimizely til at levere tjenester med. Disse tredjeparter kan gemme oplysninger, som din browser sender under dit besøg på hjemmesiden, fx Cookies eller IP-anmodninger. Få flere oplysninger om, hvordan Google Analytics og Optimizely gemmer og bruger data i deres respektive fortrolighedserklæringer.


Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. De cookies, som Hotjar bruger, har en anden lagringsvarighed. Nogle forbliver op til 365 dage, nogle forbliver kun gyldige i løbet af det aktuelle besøg. Du finder et overblik over lagringsvarigheden på: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information, Se mere om Hotjar ltd. og værktøjet Hotjar på: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy,
 

Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen på forskellige måder:
 

 • ved at aktivere Do-Not-Track-funktionen i din browsersoftware, som understøttes af Hotjar. Du finder en vejledning til at aktivere Do-Not-Track-funktionen på:https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 • Når du indstiller din browsersoftware i overensstemmelse hermed, vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage tredjepartsannoncer, eller
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Optimizely


Denne hjemmeside bruger Optimizely, en webanalysetjeneste fra Optimizely, Inc. (631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105; www.optimizely.com, nedenfor: "Optimizely"). Optimizely bruger såkaldte "cookies" (se afsnittet "Cookies" tidligere), som gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere din brug af ​​hjemmesiden. Den genererede information om din brug overføres til en server hos Optimizely i USA og gemmes der. Optimizely overholder databeskyttelsesbestemmelserne i EU-US Privacy Shield Agreement og er certificeret mht. "Privacy Shield", https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework,


Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Optimizely til at evaluere brugen af ​​hjemmesiden og til regelmæssigt at forbedre den. Statistikken giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig. Optimizelys cookies fjernes senest efter 3.300 dage; de må kun tilknyttes din enhed i 180 dage. Se mere information fra Optimizely på: https://www.optimizely.com/privacy,


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan forhindre evalueringen ved hjælp af Optimizely ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i din browser. I så fald kan du ikke bruge hjemmesiden fuldt ud.


Hvis du ønsker at forhindre en yderligere registrering af din brugsadfærd, kan du udøve din indsigelsesret ved at klikke på opt-out-knappen på følgende link: https://www.optimizely.com/legal/opt-out/.


Heap Analytics


Denne hjemmeside bruger Heap Analytics, en webanalysetjeneste fra Heap Inc. (225 Bush St., 2. floor, San Francisco, CA 94104, https://heapanalytics.com, herefter: "Heap Analytics"). Heap Analytics bruger såkaldte "cookies" (se afsnittet "Cookies" tidligere), som gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere din brug af ​​hjemmesiden. Den genererede information om din brug overføres til en server hos Heap Analytics i USA og gemmes der.


Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Heap Analytics til at evaluere brugen af ​​hjemmesiden og til regelmæssigt at forbedre den. Statistikken giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig. Vi kender ikke lagringstiden hos Heap og har ingen indflydelse på denne. Se mere information om Heap Analytics på: https://heapanalytics.com/privacy.


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan forhindre evalueringen ved hjælp af Heap Analytics ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i din browser. I så fald kan du ikke bruge hjemmesiden fuldt ud.


Kissmetrics


Denne hjemmeside anvender Kissmetrics, som er en webanalysetjeneste (847 Sansome Street, San Francisco, CA 94111; https://www.kissmetrics.com/home/).  Kissmetrics bruger såkaldte "cookies" (se afsnittet "Cookies" tidligere), som gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere din brug af ​​hjemmesiden. Den genererede information om din brug overføres til en server hos Kissmetrics i USA og gemmes der. Kissmetrics overholder databeskyttelsesbestemmelserne i EU-US Privacy Shield Agreement og er certificeret mht. "Privacy Shield", https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Kissmetrics til at evaluere brugen af ​​hjemmesiden og til regelmæssigt at forbedre den. Statistikken giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig. Vi kender ikke lagringstiden hos Kissmetrics og har ingen indflydelse på denne. Se mere information om Kissmetrics på: https://signin.kissmetrics.com/privacy/,
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan forhindre evalueringen ved hjælp af Kissmetric ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i din browser. I så fald kan du ikke bruge hjemmesiden fuldt ud.


Brugsbaseret onlineannoncering
 

Facebook Custom Audiences
 

Desuden bruger hjemmesiden funktionen "Website Custom Audiences" via den såkaldte "Facebook-pixel" fra Facebook Inc. (Udbyderen er Facebook Ireland Limited, 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland, E-mail: impressum-support@support.facebook.com, fortrolighedserklæring på: https://www.facebook.com/privacy/explanation; i det følgende: "Facebook").


Dermed kan hjemmesidens brugerne få vist interessebaserede annoncer ("Facebook-annoncer") som en del af deres besøg på det sociale netværk Facebook eller på andre hjemmesider, der også bruger denne teknik. Vi er interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig, mhp. at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig.


Takket være de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks servere. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre bearbejdning af de indsamlede data ved brug af Facebooks værktøj og informerer derfor dig i henhold til vores viden: Takket være brugen af Facebook Custom Audiences modtager Facebook de oplysninger, du har benyttet på den tilsvarende side på vores hjemmeside, eller når du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en tjeneste fra Facebook, kan Facebook knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret på Facebook eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan finde og gemme din IP-adresse samt andre identificerende oplysninger.


Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. I dette tilfælde lagrer vi ikke nogen personlige oplysninger om dig. Vi kender ikke lagringstiden hos Facebook og har ingen indflydelse på denne.


Deaktivering af funktionen "Facebook Custom Audiences" er tilgængelig for brugere, der er logget via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_, hvilket gør det muligt at udøve din ret til indsigelse. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Du kan blokere funktionen "Facebook Custom Audiences" på forskellige måder og dermed udøve din ret til indsigelse:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;'
 • ed at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


Se mere information om Facebooks bearbejdning på https://www.facebook.com/about/privacy,


Facebook Analytics


Til brugen af Facebook Analytics bruger vi den såkaldte "tracking-pixel" fra Facebook Inc. (Udbyderen er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, E-Mail: impressum-support@support.facebook.com, fortrolighedserklæring på: https://www.facebook.com/privacy/explanation; efterfølgende: „Facebook“)  mhp. at spore din brugeradfærd. Oplysningerne, som indhentes via sporingspixel-cookien, anvendes udelukkende til statistiske formål, overføres anonymt til os af Facebook og giver ikke nogen oplysninger om brugerens person. De vil dog være knyttet til din Facebook-konto via Facebook og i overensstemmelse med dennes fortrolighedserklæring og vil blive brugt til Facebooks egne reklamemæssige formål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik, ligesom dine data også kan overføres til Facebooks datterselskaber. Selvom du ikke er registreret på Facebook eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan finde og gemme din IP-adresse samt andre identificerende oplysninger.


Behandlingen af ​​dine data sker her på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Facebook Analytics for at kunne evaluere vores internettilbud bedre samt forbedre vores servicetilbud. I dette tilfælde lagrer vi ikke nogen personlige oplysninger om dig. Vi kender ikke lagringstiden hos Facebook og har ingen indflydelse på denne.


Deaktivering af funktionen "Facebook Custom Audiences" er tilgængelig for brugere, der er logget via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_, hvilket gør det muligt at udøve din ret til indsigelse. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Du kan blokere funktionen "Facebook Analytics" på forskellige måder og dermed udøve din ret til indsigelse:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;'
 • ed at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
   

Se mere information om Facebooks fortrolighedserklæring i selve fortrolighedserklæringen på https://de-de.facebook.com/about/privacy/,
 

Google AdSense
 

Hjemmesiden bruger Googles onlineannonceringstjeneste Google AdSense, som giver dig mulighed for at se annoncer, der er tilpasset dine interesser. Vi er således interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig mhp. at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. Tjenesten indsamler statistiske oplysninger om dig, som behandles af vores reklamepartnere. Disse annoncer kan ses ved hjælp af referencen "Google annoncer" i de pågældende annoncer.
 

Når du besøger hjemmesiden, modtager Google oplysning om, at du har tilgået vores hjemmeside. Til dette formål bruger Google web-beacons til at placere en cookie på din computer. De data, der er nævnt i afsnittet "Adgangsdata", vil blive overført. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af databearbejdningen og lagringens varighed. Dine data overføres til USA og behandles der. Hvis du er logget ind med din Google-konto, kan dine data knyttes direkte til den. Hvis du ikke vil knytte noget til din Google-profil, skal du logge ud. Det er muligt, at disse data kan deles med Googles samarbejdspartnere samt tredjeparter og offentlige myndigheder. Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke opbevaringstiden hos Google og har ingen indflydelse på denne.
 

Denne hjemmeside har også aktiveret Google AdSenses tredjepartsannoncer. De ovennævnte data kan sendes til disse tredjepartsleverandører (navngivet under https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).)
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Du kan forhindre placeringen af Google AdSenses cookies på følgende måde:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • ved at deaktivere Googles interessebaserede annoncer via linket http://www.google.de/ads/preferencesDenne indstilling slettes, hvis du sletter dine cookies
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices, - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
 • ved permanent deaktivering i dine browsere, som Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin, Vi påpeger, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne i dette tilbud fuldt ud.


Se mere information om formålet med og omfanget af bearbejdningen, samt flere oplysninger om dine rettigheder og tilpasningen af beskyttelsen af dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads,
 

Google har underlagt sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework,


Google AdWords konvertering


Vi bruger Google AdWords tilbud fra Google til at fremme vores reklamematerialer (såkaldte Google AdWords) på eksterne hjemmesider og at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud. I forhold til dataene i reklamekampagnerne kan vi afgøre, hvor vellykket de individuelle reklameforanstaltninger er. Vi ønsker dermed at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.


Hertil bruger vi ”Ad Server Cookies”, som udfører specifikke præstationsmålinger, som fx visning af annoncer eller brugerklik. Hvis du tilgår vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google AdWords en cookie på din pc. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Denne cookie vil typisk gemme analyseværdier, som fx det unikke cookie-id, antallet af annoncevisninger pr. placering (Frequency), sidste visning (relevant for Post-View-Conversions) og Opt-out-oplysninger (markerer, at brugeren ikke længere vil kontaktes).


Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Når en bruger besøger visse sider på en AdWords-kundes hjemmeside, og den cookie, der er gemt på deres computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden registrere, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til den pågældende side. Hver AdWords-kunde tildeles en separat cookie. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kundernes hjemmesider. Vi behandler ikke selv personoplysninger i de ovennævnte reklametiltag. Vi modtager kun løbende statistiske evalueringer fra Google. På baggrund af disse evalueringer kan vi identificere, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger, der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af ​​reklamematerialet, og vi kan især ikke identificere brugerne på baggrund af disse oplysninger.


Takket være de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles servere. Vi har ingen kontrol over omfanget og den videre bearbejdning af de data, der indsamles ved brug af dette værktøj fra Google og informerer derfor dig således i henhold til vores viden: Takket være brugen af AdWords Conversion modtager Google de oplysninger, du har benyttet på den tilsvarende side på vores hjemmeside, eller når du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret ved en tjeneste fra Google, kan Google knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan aflæse og gemme din IP-adresse. Google behandler også dine oplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield,, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke opbevaringstiden hos Google og har ingen indflydelse på denne.


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).


Du kan forhindre deltagelsen i denne sporingsproces på flere måder:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • Ved at deaktivere Conversion-Tracking-cookies ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, hvorved disse indstillinger  slettes, når du sletter dine cookies
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices, - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
 • ved permanent deaktivering i dine browsere, som Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin, Vi påpeger, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne i dette tilbud fuldt ud.


Se mere information om privatlivets fred hos Google her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy og her https://services.google.com/sitestats/de.html, Alternativt kan du besøge hjemmesiden Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org.


Google Remarketing


Udover Adwords Conversion bruger vi Google Remarketing fra Google. Det er en proces, som vi gerne vil fortælle dig yderligere om. Det giver dig mulighed for at få vist vores annoncer, efter du har besøgt vores hjemmeside, og fortsætter med at bruge internettet. Det udføres ved hjælp af cookies, som er gemt i din browser, hvorved din brugsadfærd, når du besøger forskellige sider, registreres og evalueres af Google. Således registrerer Google dine tidligere besøg på vores hjemmeside. Der forekommer ikke en kombination af de data, der indsamles via Remarketing, og dine personoplysninger, som respektivt behandles af Google, i henhold til Googles egne udsagn. Især erklærer Google, at der anvendes pseudonymisering ifm. Remarketing.


Retsgrundlaget for bearbejdningen er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke opbevaringstiden hos Google og har ingen indflydelse på denne.


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).  Du kan forhindre deltagelsen i denne sporingsproces på flere måder:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • Ved at deaktivere Conversion-Tracking-cookies, ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com",  https://www.google.de/settings/ads, hvorved disse indstillinger slettes, når du sletter dine cookies
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
 • ved permanent deaktivering i dine browsere, som Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin.


Google DoubleClick


Vi bruger forsat Googles online marketingværktøj "DoubleClick" på hjemmesiden. DoubleClick bruger cookies til at vise annoncer, der er relevante for brugerne, mhp. at forbedre kampagners effektivitetsrapporter eller for at undgå at en bruger ser de samme annoncer flere gange. En cookie-id - som er et pseudonymt identifikationsnummer, der tildeles via din browser - fortæller Google, hvilke annoncer der vises i hvilken browser og kan derfor forhindre dem i at blive vist flere gange. Dette pseudonym forbindes med informationer om brugeraktiviteterne på hjemmesiden. Det gør det muligt for Google og dennes tilknyttede sider at vise annoncer, baseret på tidligere besøg på hjemmesiderne. Derudover kan DoubleClick bruge cookie-id'et til at spore såkaldte konverteringer, som relateret til annonceanmodninger. Hvis en bruger fx ser en Double-Click-annonce og senere tilgår annoncørens hjemmeside via samme browser og køber noget på denne.


Oplysningerne, der genereres af DoubleClick-cookien, overføres til og gemmes af Google på en server i USA. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i EU-US Privacy Shield Agreement og er certificeret mht. "Privacy Shield", https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Der sker kun overførsel af data til tredjepart i forbindelse med lovbestemmelser eller ordrebearbejdning. Ifølge Google indeholder DoubleClicks cookies ikke personligt identificerbare oplysninger.


Takket være de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles servere. Vi har ingen kontrol over omfanget og den videre bearbejdning af de data, der indsamles ved brug af dette værktøj fra Google og informerer derfor dig således i henhold til vores viden. Takket være brugen af DoubleClick, modtager Google de oplysninger, du har benyttet på den tilsvarende side på vores hjemmeside, eller når du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret ved en tjeneste fra Google, kan Google knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan aflæse og gemme din IP-adresse.


Retsgrundlaget for bearbejdningen er artikel 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. DoubleClicks cookies slettes senest seks måneder. Vi er interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig mhp. at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og bruger DoubleClick til dette formål.


Du har ret til at gøre indsigelse. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR).  Du kan forhindre deltagelsen i denne sporingsproces på flere måder:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • Ved at deaktivere Conversion-Tracking-cookies, ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com",  https://www.google.de/settings/ads, hvorved disse indstillinger slettes, når du sletter dine cookies
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.
 • ved permanent deaktivering i dine browsere, som Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin.


Du kan få flere oplysninger om DoubleClick ved at besøge: https://www.google.de/doubleclickhttp://support.google.comhttps://policies.google.com/privacy?hl=da (generelt om privatlivets fred hos Google).


Criteo


Hjemmesiden bruger online-reklametjenesten Criteo, med hovedkontor hos Criteo SA på 32 Rue Blanche, 75009 Paris. Vi er således interesserede i at vise dig reklamer, der kan være af interesse for dig mhp. at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. Tjenesten indsamler statistiske oplysninger om dig, som behandles af vores reklamepartnere.


Når du besøger hjemmesiden, modtager Criteo oplysning om, at du har tilgået den pågældende underside på vores hjemmeside. Til dette formål bruger Criteo web-beacons til at placere en cookie på din computer. De data, der er nævnt i afsnittet "Adgangsdata", vil blive overført. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af databearbejdningen og lagringens varighed. Dine data vil også blive overført til USA og behandles der, mens Criteo overholder databeskyttelseskravene for en overførsel til/fra tredjelande ifølge Criteos egne oplysninger. Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke om lagringstiden hos Criteo og har ingen indflydelse på denne. Få mere information om formålet med og omfanget af bearbejdningen, samt flere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for tilpasning af beskyttelsen af dit privatliv på: https://www.criteo.com/de/privacy/,


Du kan gøre indsigelse mod bearbejdning af dine data ved hjælp af cookies fra Criteo. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Hvis du ikke længere vil se brugsbaserede annoncer og ønsker at forhindre yderligere registrering af din brugsadfærd, kan du udøve din ret til indsigelse ved at klikke på opt-out-knappen på følgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/.


Alternativt kan du deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "Youronlinechoices" via linket http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


LinkedIn Conversion Tracking


Vi bruger Conversion Tracking fra LinkedIn Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland) på vores hjemmeside. Ifm. processen gemmer LinkedIn en pixel-cokie (såkaldt LinkedIn-pixel) på brugernes computere mhp. at muliggøre en analyse af brugen af ​​vores online-tilbud. Takket være Conversion Tracking fra LinkedIn kan man spore brugernes handlinger, når de ser annoncer eller interagerer med annoncer på LinkedIn. Conversion Tracking giver dig mulighed for at knytte konverteringer, som fx Link-klik, delte indlæg eller ”Likes”.

 

Hvis du er registreret ved en tjeneste fra LinkedIn, kan LinkedIn knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret på LinkedIn eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen kan finde og gemme din IP-adresse samt andre identificerende oplysninger. Når LinkedIn behandler dataene i USA, er disse underlagt EU-USA's Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) og hvilket garanterer overholdelsen af europæisk databeskyttelseslovgivning.


Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er artikel 6, stk. 1, S.1 lit. f) i GDPR. Vi bruger Conversion Trackings til at måle og finpudse rækkevidden af vores ​​reklamer og forbedre vores servicetilbud. Opbevaringsperioden for cookies fra LinkedIn er op til et år. Se flere oplysninger om opbevaringstiden ved LinkedIn på https://www.linkedin.com/legal/cookie-table, Se yderligere oplysninger om databeskyttelse på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&VEH = www.google.de% 7Cor-søgning,


Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen på forskellige måder:
 

 • LinkedIns brugere kan administrere deres annonceindstillinger på: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?lang=da,
 • personer, der ikke er registrerede brugere af LinkedIn, kan afmelde LinkedIns annoncer på: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls,
 • ved at aktivere Do-Not-Track-funktionen i din browser-software, som understøttes af LinkedIn.
 • Ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage tredjepartsannoncer, eller
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


Bing Ads


Vi bruger Microsoft Corporations konverterings- og sporingsværktøj Bing Ads (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, "Microsoft") på vores hjemmeside.


Ifm. processen gemmer Microsoft en cookie på brugernes computere mhp. at muliggøre en analyse af brugen af ​​vores online-tilbud. Forudsætningen for dette er, at brugeren tilgår vores hjemmeside via en annonce fra Microsoft Bing Ads. Dermed kan Microsoft og vi se, når nogen klikker på en annonce, omdirigeres til vores onlinetilbud og tilgår en foruddefineret destinationsside. Vi får kun information om det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter omdirigeres til destinationssiden (konverteringer). Der gemmes ingen IP-adresser.


Takket være de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Microsofts servere. Vi har ingen kontrol over omfanget og den videre bearbejdning af de data, der er sker via brugen af ​​Bing Ads. Microsoft er underlagt EU-USA's Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) og tilbyder hermed en garanti for overholdelsen af europæisk databeskyttelseslovgivning.


Retsgrundlaget for bearbejdningen af ​​dine data er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vi kender ikke om lagringstiden hos Microsoft og har ingen indflydelse på denne. Se mere information om privatlivets fred hos Microsoft på:https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement,

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af ​​dine data. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen på forskellige måder:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage tredjepartsannoncer, eller
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


Andre ydelser


Mhp. dataindsamling til levering af brugsbaseret onlineannoncering bruger vi også følgende tredjepartstjenester:
 

Tredjepart

Beskyttelse af personlige oplysninger

ved tredjepart

Mulighed for indsigelse

(Opt-out)

Facebook Exchange (FBX)

http://bit.ly/1gi9r5J

http://bit.ly/1ERUHG8

AdScale (Ströer SSP)

https://www.stroeer.de/konvergenz-konzepte/daten-technologien/stroeer-ssp.htmlhttps://www.stroeer.de/fileadmin/user_upload/Datenschutz.pdf

https://ih.adscale.de/adscale-ih/oo


På hjemmesiden www.youronlinechoices.com/de/[JT1] kan du læse mere om brugsbaseret onlineannoncering og de individuelle udbydere. Der har du også mulighed for at gøre indsigelse mod den brugsbaserede onlineannoncering fra enkelte eller alle udbydere.


Sociale netværks Plug-ins


Vores hjemmeside indeholder plugins fra sociale netværk. Disse leveres af følgende udbydere:
 

 

Plug-ins identificeres, som en del af vores tilstedeværelse på nettet, ved de ovennævnte bogstaver eller ved små stiliserede symboler.
 

Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af ​​diverse plug-ins via knappen. Det er først, når du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer det, at udbyderen af plug-in’et får oplysning om, at du har tilgået den tilsvarende hjemmeside i vores online udbud. Desuden vil de data, der er nævnt under afsnittet "Adgangsdata", blive overført.
 

Mht. Facebook og Xing, anonymiseres IP-adressen umiddelbart efter indsamlingen, ifølge de respektive udbydere i Tyskland. Når du aktiverer plugin'et, overføres de personrelevante oplysninger til den pågældende plug-in-udbyder og behandles der (Mht. amerikanske udbydere i USA). Da plug-in-udbyderen udfører dataindsamlingen, især via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies, via sikkerhedsindstillingerne i din browser, før du klikker på den gråtonede boks.

 

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og bearbejdningsprocesser, og vi kender heller ikke det fulde omfang af databearbejdningen, formålet med bearbejdningen eller opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger mht. at slette de data, der indsamles af plug-in-udbyderen.
 

Plug-in-udbyderen gemmer dine data som brugsprofiler og behandler dem med henblik på reklamer, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet hjemmesidedesign. En sådan evaluering vil især blive udført (selv for brugere, der ikke er logget ind) mhp. at levere relevante reklamer og informere andre brugere af de sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside.
 

Retsgrundlaget for brugen af ​​plug-ins er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vores plug-ins tilbyder vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af ​​sådanne brugerprofiler. Du skal kontakte den respektive plug-in-udbyder for at gøre dette. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Du kan også forhindre oprettelsen af ​​brugerprofiler på andre måder og dermed udøve din ret til at gøre indsigelse:
 

 • ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Dermed vil undertrykkelsen af ​​tredjeparts cookies forhindre dig i at modtage annoncer fra tredjepart;
 • ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices - således indstillingen slettes, når du sletter dine cookies.


Dataoverførslen finder sted uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen og om du er logget ind på denne. Når du er logget ind hos plug-in-udbyderen, bliver dine data, som indsamles af os, knyttet direkte til din eksisterende konto hos plug-in-udbyderen. Når du trykker på den aktiverede knap og fx linker siden, gemmer plug-in-udbyderen også disse oplysninger på din brugerkonto og deler den offentligt med dine kontakter.


Vi anbefaler, at du regelmæssigt logger ud efter brugen af et socialt netværk, og især inden du aktiverer knappen, da dette forhindrer dig i at få din profil knyttet til plug-in-udbyderen.


Sociale plugins fra ShareThis


Vores hjemmeside bruger såkaldte sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk ShareThis, der drives af ShareThis, Inc., 4005 Miranda Avenue Suite 100, Palo Alto, CA 94304-1227 USA ("ShareThis"). Plugins er fx. knapper, som kendetegnes af en hvid pil på grøn baggrund. Der findes en oversigt over ShareThis plugins og deres udseende her: http://www.sharethis.com/get-sharing-tools/,


Når du besøger en side på vores hjemmeside, der indeholder et sådant plugin, forbindes din browser direkte til ShareThis servere. Plugin'ets indhold overføres direkte fra ShareThis til din browser og integreres på siden. Integrationen af ShareThis indhenter de oplysninger, som din browser har fået adgang til via den tilsvarende side på vores hjemmeside og gemmer en cookie på din enhed mhp. at identificere din browser. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en ShareThis-server i USA og gemmes der. ShareThis har underlagt sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


ShareThis bruger dataene til oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler, som danner grundlag for en personlig og interessebaseret annoncering til de besøgende på hjemmesider, der bruger ShareThis plug-ins. Mht. formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt den videre bearbejdning og brug af dataene fra ShareThis henvises til ShareThis fortrolighedserklæring på: http://www.sharethis.com/privacy/


Retsgrundlaget for brugen af ​​plug-ins er art. 6 par. 1 s. 1 lit. f) i GDPR. Vores plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger.


Du kan også helt forhindre indlæsningen af ShareThis plugins med tilføjelsesprogrammer til din browser, som fx: med script-blokeringen "NoScript" (http://noscript.net/).


Du har ret til at gøre indsigelse. Din ret til indsigelse kan gøres gældende af grunde, der skyldes din særlige situation, medmindre vi kan påvise nødvendige og legitime grunde til bearbejdningen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, samt hvis bearbejdningen tjener til ​​påstanden og udøvelsen af ​​eller forsvaret mod juridiske krav (artikel 21, stk. 1, GDPR). Hvis du ikke længere vil se brugsbaserede annoncer og ønsker at forhindre yderligere registrering af din brugsadfærd, kan du udøve din ret til indsigelse ved at klikke på opt-out-knappen på følgende link: http://www.sharethis.com/privacy/

Copyright Spirit Legal LLP