Handelsbetingelser

Generelle Handels- & Brugsbetingelser og vilkår for ydelser til arrangementer vedr. hotel/receptions/reserverings kontrakter hos Hotel des Nordens / Hotels by HR Group GmbH

(Oversat fra Tysk - ved enhver form for tvist mht. ordlyd, begreber, formuleringer m.m. er det altid den tyske version som er den officielle og juridisk gældende,)


Hotels by HR Zweite Flensburg GmbH

der ligger i: Berlin, Hauptstrasse 66 · 12159 Berlin
Registreringsdomstol: Amtsretten Flensborg
Administrerende direktør: Mr. Eric Buitenhuis, Michael Klinger
Moms nr.: DE262929235

 

I. Anvendelsesområde
 

1. Disse regler og vilkår er gældende for kontrakter vedrørende overdragelsen af retten til at bruge konferencerum, selskabslokaler og mødelokaler i Hotel des Nordens / Hotels by HR Group GmbH (refereres herefter som “hotel”) for gennemførsel af arrangementer såsom banketter, seminarer, konventioner osv. inklusiv alle services og ydelser (refereres herefter som “ydelser”) fra det pågældende hotel.
 

2. Frem- eller udlejning af de tildelte værelser, pladser eller udstillingsvinduer såvel som invitationer til jobsamtaler, salg eller lignende arrangementer er underlagt hotellets tidligere skrevne samtykke. Hvorimod § 540 sektion 1 paragraf 2 BGB vil blive kontraheret ud af aftalen.
 

3. Kundernes regler og vilkår er kun gældende, hvis der eksplicit er aftalt dette i skriftligt format.
 

4. Kunder er i dette anvendelsesområde defineret som bruger såvel som virksomheder indenfor betydningen af §§ 13, 14 BGB.
 

II. Indgåelse af kontrakt, undertegnende, begrænsning
 

1. Indgåelse af kontrakten sker ved at hotellet accepterer kundens forslag/tilbud. Hvis hotellet laver et bindende tilbud, sker indgåelsen af kontrakten ved kundens accept af dette tilbud. Værelsesreservationen bør bekræftes skriftligt.
 

2. De undertegnende er hotellet og kunden. Har en tredjepart bestilt på vegne af kunden, er de et fællesskab og solidarisk ansvarlige for alle forpligtelser som opstår fra hotelreceptionens kontrakt. Givet at hotellet er i besiddelse af en given erklæring fra kunden eller værten.
 

3. Alle kundens klager er generelt begrænset af 1 år startede med den videns betingede periodiske begrænsede deadline i henhold til § 199 sektion 1 BGB. Godtgørelseskrav mod hotellet bliver tidsbegrænset hvis de er; videns betinget efter 3 år, videns betinget efter 10 år fra overtrædelsen af forpligtelsen.
 

- Til påstande hvor årsagen er baseret på hotellets eller dets stedfortrædende parters forsætlige eller grove uagtsomhed.
 

- Til uagtsomt forårsaget skade forbundet med krænkelsen af ​​liv, krop eller helbred.
 

- Til uagtsomt forårsagede konkrete eller finansielle skader.
 

- For sager om væsentlige kontraktbrud. Væsentlige kontraktuelle forpligtelser er de, der er særlige for kontrakten, og som kunden kan sætte sin lid til.
 

III. Ydelser, priser, betalinger, modregning
 

1. Hotellet er forpligtet til at holde det reserverede værelse klar og til at yde alle de aftalte ydelser.
 

2. Kunden er forpligtet til at betale de gængse henholdsvis aftalte priser for brug og tilbagelevering af værelset og eventuelle yderligere brugte ydelser. Dette gælder ydelser og hotellets udgifter til tredjeparter fremkaldt af kunden. De aftalte priser inkluderer alle skatter og afgifter for tidspunktet kontrakten blev indgået. Ikke inkluderet er lokale afgifter, som ifølge loven skyldes af kunden selv som eksempelvis turistskat. Priserne vil kun blive tilpasset i tilfælde af ændringer af den lovpligtige omsætningsskat eller implementering af nye, ændringer eller annulleringer af lokale udgifter vedrørende ydelser, efter indgåelsen af kontrakten. For kontrakter med forbrugere, gælder dette kun hvis perioden mellem indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten er længere end 4 måneder.
 

3. Hotellet kan mod en stigning i prisen for reserverede værelser eller andre ydelser, der stilles rådighed, acceptere kundens ønske om at reducere mængden af værelser, hotellets ydelser eller varigheden af opholdet.
 

4. Hotellets regninger uden betalingsfrist kan uden omkostninger betales indenfor 10 kalenderdage. Hotellet har ret til at gøre mellemværende regninger forfaldne og kræve øjeblikkelig betaling.
 

Ved forsinkelse af betaling må hotellet håndhæve den aktuelle gældende rente, på nu 9 procentpoint over standardraten eller 5 procentpoint over standardraten ved hjælp af juridiske handlinger, hvor forbrugeren er en del af dette. Hotellet forbeholder sig retten til at bevise og håndhæve større tab.
 

5. Hotellet er berettiget til at kræve en tilstrækkelig forudbetaling eller et depositum indenfor rammerne af de lovmæssige bestemmelser for pakkerejser ved indgåelse af kontrakt.
 

6. I berettigede tilfælde, som eks. Betalingsforsinkelse fra kundens side eller tilføjelser til kontraktens omfang, har hotellet ret til at kræve forudbetaling eller depositum i overensstemmelse med III afsnit 5 eller en forhøjelse af, i kontrakten, aftalte forudbetalinger eller depositum op til den fulde aftalte kompensation efter indgåelsen af aftalen.
 

7. Kunden kan kun nedbringe eller modsige hotellets krav med et indiskutabelt eller en juridisk bindende påstand.
 

IV. Tilbagetrækning fra kunden (annullering, ophævelse)/Manglende brug af ydelser fra Hotellet (no show)
 

1. En kontrakt med hotellet kan kun tilbagetrækkes hvis der; eksplicit er aftalt en sådan ret til at tilbagetrække i kontrakten, er en juridisk gyldig ret til at tilbagetrække eller hvis hotellet eksplicit accepterer tilbagetrækningen. En aftale om at tilbagetrække såvel som retten til at ophæve kontrakten skal ske skriftligt.
 

2. Såfremt hotellet og kunden har aftalt en tidsfrist for at kunne tilbagetrække uden omkostninger, har kunden ret til at annullere kontrakten indtil denne tidsfrist nås uden at udløse skader eller andre tilgodehavende fra hotellets side. Kundens ret til at tilbagetrække kontrakten udløber, hvis den ikke benyttes, når tidsfristen nås.
 

3. Hotellet forbeholder sig retten til at opkræve de kontraktuelle priser på trods af manglende brug, hvis der ikke er aftalt en ret til at tilbagetrække eller hvis retten allerede er udløbet. Der er heller ikke nogen gældende juridisk bindende ret til at tilbagetrække eller annullere og hotellet godkender ikke en kontraktsuspension. Hotellet er forpligtet til at fratrække indtægter fra alternative udlejninger af værelserne samt de sparede udgifter. Hotellet kan generere de generaliserbare besparelser for de sparede udgifter, hvis værelserne ikke på anden vis er udlejet. I så fald er kunden forpligtet til at betale 90% af de kontraktuelle aftalte priser for indkvartering med eller uden morgenmad såvel som pakkearrangementer med eksterne forhandlere, 70% for halv- og 60% for helpensionsarrangementer. Det står kunden frit for at bevise, at kravet slet ikke opstod eller ikke opstod i det påståede omfang.
 

4. I det omfang hotellet specifikt beregner skaderne, kan beløbet til refusion maksimalt løbe op i den kontraktuelle aftalte pris for hotellets ydelser minus de sparede udgifter, såvel som hvad hotellet har tjent for alternativt brug af dets ydelser.
 

5. De førnævnte regler vedrørende refusioner er også gældende, hvis kunden undlader at benytte de reserverede værelser eller ydelser uden af have meddelt dette i tide (no show).
 

V. Hotellets tilbagetrækning

1. Hvis der skriftligt er aftalt en ret til at tilbagetrække kontrakten uden omkostninger for kunden, gælder det på samme måde også for hotellet, hvis der er forespørgsler på de kontraktlige bookede værelser fra andre kunder og hvis kunden efter at have ringet tilbage og stilles en passende tidsfrist af hotellet, ikke giver afkald på hans/hendes ret til at trække kontrakten tilbage.
 

2. Hotellet må også tilbagetrække kontrakten, hvis den krævede forudbetaling I henhold til afsnit III punkt 5 ikke betales efter en udvidelse af hotellets tidsfrist.
 

3. Ydermere må hotellet tilbagetrække fra kontrakten for objektive grunde såsom:
 

- Force majeure eller andre omstændigheder som ikke er indenfor hotellets kontrol, som forhindrer hotellet i at opfylde kontrakten.
 

- Hvis hotellet har grund til at tro at arrangementet forstyrrer resten af forretningen, sikkerheden eller hotellets offentlige omdømme, og hvis det ikke ligger organisatorisk eller territorielt indenfor hotellet; Brud på afsnit I punkt 2.
 

- Hvis arrangementets formål eller anledning er i strid med eller bryder loven.
 

4. I tilfælde af en berettiget tilbagetrækning fra hotellets side, har kunden ingen ret til kompensation.
 

VI. Værelsesbestilling, -overdragelser og -returnering
 

1. Kunden erhverver sig ikke retten til indlogering på et specifikt værelse med mindre, det eksplicit var aftalt.
 

2. Reserverede værelser er tidligst tilgængelige for kunden kl. 15.00 på dagen for ankomsten. Reserverede landsteder/lejligheder er tidligst tilgængelig for kunden kl. 17.00 på dagen for ankomsten. Kunden har ikke ret til indlogering tidligere.
 

3. På dagen for afrejse skal værelserne være ryddet og forlagt fra kl. 11.00 for hotellets brug. For landsteder/lejligheder er det kl. 10.00. Efter dette kan hotellet opkræve 50% af den aktuelle gældende indlogeringspris for forsinket check-out indtil kl. 18.00 og 100% efter kl. 18.00. Kunden kan ikke rejse krav i forhold til dette. Det står kunden frit for at bevise, at kravet slet ikke opstod eller ikke opstod i det påståede omfang. Det står hotellet frit for at bevise generering af større skadeskrav.
 

VII. Hotellets ansvar
 

1. Hotellet er ansvarlig i tilfælde af skader udført med forsætlig hensigt eller grov forsømmelse – det samme gælder dets stedfortrædende parter – i henhold til gældende lovgivning. Det samme gør sig gældende for skader forårsaget af uagtsomhed for krænkelser af livet, kroppen og helbreddet. I tilfælde af uagtsomme håndgribelige eller finansielle tab ligger ansvaret alene hos hotellets og dets stedfortrædende parter, hvis der er et væsentligt kontraktbrud, hvori kunden sætter sin lid.
 

Hvis der opstår afbrydelser eller mangel på hotellets services, vil hotellet gøre sit ypperste for at bede om hjælp og/eller forårsage korrigerende handlinger, så snart det bliver bekendt med situationen eller som det straks irettesættes af kunden. Kunden er forpligtet til at gøre, hvad der er rimeligt fra sin side for at afhjælpe afbrydelsen og holde skaderne på et minimum. Ligesom denne også straks skal rapportere afbrydelser og skader til hotellets ansvarlige.
 

2. For kundens medbragte genstande, er hotellet ansvarlig i henhold til §§ 701 ff. BGB. I fald kunden ønsker at medbringe større kontante beløb, aktier eller værdigenstande, skal en særlig opbevaringsaftale laves med hotellet. Opbevaring af genstandene i hotel- eller værelses pengeskab anbefales kraftigt. For hotellets ansvar ud over disse regler gælder vilkårene fra VII punkt 1.
 

3. Såfremt hotellet skaffer kunden en parkeringsplads eller garage inden for hotellets parkeringsplads – også hvis dette er betalt for – vil det ikke resultere i en varetægtsaftale. Hotellets ansvar strækker sig til VII punkt I ved skader på parkerede køretøjer og dets indhold, såfremt de er på hotellets grund.
 

4. Hotellet vil udføre opkald til vækning med ekstraordinær flid. Beskeder, mails og forsendelser til kunderne vil blive behandlet med den største omhu. Hotellet varetager afhentning af post og opbevaring (begge dele i hotellet) så vel som – hvis ønsket – mod en afgift, udsendelse af disse. Afsnit X punkt I gør sig gældende. 
 

XI. Endelige bestemmelser

1. Ændringer eller tilføjelser til kontrakten, accept af tilbud eller disse generelle vilkår for ydelser bør udformes skriftligt.
 

2. Stedet for udførelsen og betaling såvel som et eksklusivt retsområde – også for tjek eller monetære udvekslingsstridigheder – er i al kommerciel færdsel retsområdet for hotellet. Så vidt den kontraktuelle partner opfylder betingelserne af § 38 afsnit 2 ZPO og han/hun ikke har et generelt retsområde indenrigs, gælder hotellets retsområde.
 

3. Kun tyske love gør sig gældende. Brugen af UN konventionens kontrakt for salg af goder såvel som lovmæssige konflikter er ikke givet og kan ikke anvendes.
 

4. Skulle nogle af disse vilkår inden for denne tjenesteperiode være ineffektive eller ugyldige for et bestemt arrangement, er alle andre vilkår ikke kompromitteret i deres gyldighed.
 

Endvidere gælder de lovbestemte regler.


Version: Januar 2018

 

Vilkår for ydelser til arrangementer


Hos Hotel des Nordens / Hotels by HR Group GmbH


I. Anvendelsesområder


1. Disse regler og vilkår er gældende for kontrakter vedrørende bortskaffelse af retten til at bruge konferencerum, selskabslokaler og mødelokaler i det Hotel des Nordens / Hotels by HR Group GmbH (refereres herefter som “hotel”) for realisering af arrangementer som banketter, seminarer, konventioner osv. ligesom alle ydelser og forsyninger (refereres herefter som “ydelser”) af det tilknyttede hotel.


2. Frem- eller udlejning af de tildelte værelser, pladser eller udstillingsvinduer såvel som invitationen til jobsamtaler, salg eller lignende arrangementer er underlagt tidligere skrevne samtykker af hotellet. Hvorimod § 540 sektion 1 paragraf 2 BGB vil blive kontraheret ud af aftalen.


3. Kundernes regler og vilkår er kun gældende, hvis der eksplicit er aftalt dette i skriftligt format.


4. Kunder, er som defineret af anvendelsesområdet, bruger såvel som virksomheder indenfor betydningen af §§ 12, 14 BGB.


II. Indgåelse af kontrakt, undertegnede: Forpligtelser, begrænsninger


1. Indgåelsen af kontrakten accepteres, ud fra hotellets tilbud, af kunden. Laver hotellet et bindende tilbud, indgås kontrakten ved kundens accept af det pågældende tilbud. I begge tilfælde er det op til hotellet at bekræfte den kontraktlige aftale på skrift.


2. Underskriverne er hotellet og kunden. Hvis kunden ikke er vært eller hvis en kommerciel mellemmand eller organisation inddrages, er værten og kunden et fællesskab og er solidarisk ansvarlige. Givet at hotellet er i besiddelse af en godkendt erklæring fra kunden eller værten.


3. Hotellet er ansvarlig I tilfælde af skader. Ved forsætlig hensigt eller grov uagtsomhed, er stedfortrædende repræsentanter også indbefattet af den gældende lov. Det samme er gældende ved skader grundet uagtsomhed fra krænkelse af livet, kroppen og helbreddet. I tilfælde af at uagtsomhed er gjort håndgribelig eller ved et finansielt tab, ligger ansvaret alene hos hotellet og dets stedfortrædende repræsentanter, hvis der er typisk kontraktbrud. Det er altid begrænset til omfanget af forudsete skader og typisk for kontrakten ved indgåelsen af den pågældende kontrakt. Typiske kontraktuelle forpligtelser er de, der erkendes i kontrakten, som kunden sætter sin lid til.

Ved en forekomst af forstyrrelser eller mangel på hotellets ydelser vil hotellet gøre sit yderste for at afhjælpe og/eller foretage korrigerende handlinger, så snart det har kendskab til situationen eller som det straks afvises af kunden. Kunden er forpligtet til at gøre, hvad der er rimeligt fra sin side for at afhjælpe forstyrrelsen og for at holde skade på et minimum samt at rapportere enhver forstyrrelse eller skade øjeblikkeligt til en hotelansvarlig.


4. Alle kundens søgsmål mod hotellet er behandlet I overensstemmelse med § 199 sektion 1 BGB. Godtgørelseskrav mod hotellet bliver tidsbegrænset, hvis de er videns betinget efter 3 år, eller hvis uafhængig af viden efter 10 år som en overtrædelse af ens pligt.

Disse tidsbegrænsnings forkortelser kan ikke anvendes

- Til påstande, hvis årsag er baseret på hotellerne eller dens stedfortræderens forsætlige hensigt eller grov uagtsomhed

- Til uagtsomt forårsaget skade fra krænkelsen af ​​liv, krop eller helbred

- Til uagtsomt forårsaget materielle eller økonomiske skader

- Til sager om et væsentligt kontraktbrud. Typiske kontraktlige forpligtelser er dem, der giver sondring til kontrakten, og hvortil kunden sætter sin tillid.

III. Ydelser, priser, betalinger, modregning


1.Hotellet er forpligtet til at yde de ydelser, som er bestilt af kunden eller aftalt i hotellet.


2. Kunden er forpligtet til at betale de gængse priser på hotellet og yderligere ydelser. Dette gælder også ydelser og hotellets udgifter til tredjearter, især deres tilgodehavender fra ophavsretlige opkrævningstjenester.


3. De aftalte priser er inklusive de skatter, der var på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten. Priserne vil kun blive rettet i tilfælde af ændringer af den lovpligtige omsætningsskat eller ny implementering, ændringer eller annullering af lokale opgaver vedrørende ydelser som ikke overstiger 5% efter indgåelsen af kontrakten.

 

For kontrakter med forbrugere er dette kun gældende, hvis perioden fra indgåelse af kontrakten til opfyldelse af kontrakten er længere end 4 måneder.


4. Hotelregninger uden en betalingsfrist kan betales indenfor 10 kalenderdage uden omkostninger. Hotellet har ret til at gøre udestående regninger forfaldne og kræve dem betalt straks. Ved forsinkelse af betaling må hotellet håndhæve en øjeblikkelig effektiv morarente på nu 9 procentpoint over standardraten eller med juridiske transaktioner, hvor forbrugeren er en part af dette, i et omfang på 5 procentpoint over standardraten. Ydermere er hotellet berettiget til at håndhæve et gebyr på 5 EUR per rykker i tilfælde af misligholdelse. Hotellet forbeholder sig retten til at bevise og håndhæve større tab.


5. Hotellet er berettiget til at kræve en tilstrækkelig forudbetaling på hvilket som helst tidspunkt. Beløbet af forudbetalingen og tilhørende frist kan være en del af den skriftlige kontrakt.


6. Kunden kan kun forringe eller modregne et krav fra hotellet med et ubestrideligt eller juridisk bindende krav.


IV. Tilbagetrækning fra kunden (annullering, ophævelse) /manglende brug af ydelser fra Hotellet (no show)


1. En kundetilbagetrækning fra kontrakten med hotellet er kun mulig, hvis denne ret til tilbagetrækning eksplicit var end et af kontrakten, en juridisk ret til tilbagetrækning er gældende, eller hvis hotellet eksplicit er enig i tilbagetrækningen. Aftalen om tilbagetrækning såvel som det nødvendige samtykke for ophævelsen af kontrakten skal være givet i et skriftligt format.


2. Givet at hotellet og kunden fastsatte en frist for tilbagetrækning, hvor gebyrer er fritaget, har kunden ret til at afslutte kontrakten indtil fristens udløb uden at udløse skader eller andre tilgodehavende af hotellet. Kundens ret til tilbagetrækning udløber, hvis den ikke udøves inden den fastsatte frists udløb.


3. Hotellet forbeholder sig ret til at opkræve de kontraktuelle priser på trods af manglende brug, hvis der ikke var aftalt en mulig tilbagetrækning eller hvis fristen allerede er udløbet. Der er heller ikke nogen gældende juridisk bindende ret til tilbagetrækning eller annullering og hotellet accepterer heller ikke en kontraktsuspension. Hotellet er forpligtet til at fratrække indtægter fra alternative udlejninger af værelse samt alle de sparede udgifter. De sparede udgifter kan være genereret i henhold til IV afsnit 4, 5 og 6. Kunden er fri til at bevise at kravet slet ikke er opstået, eller at det ikke er det påståede beløb. Hotellet er fri til at bevise genereringen af et højere krav.
 

4. Det er tilladt for hotellet at opkræve 35% for tab af fødevaresalg, hvis kunden tilbagetrækker så nyligt som mellem uge 8 og 4 forud for arrangementet og endda 70% med senere tilbagetrækning.


5. Udregningen af fødevaresalg sker I henhold til følgende formular: Fastsatte menu x antallet af deltagere. Hvis der ikke er aftalt en menu, tages der udgangspunkt i de billigste 3-retters menuer for hvert validt arrangements tilbud.


6. Hvis aftalen inkluderer en konferencelejlighed, har hotellet lov til at opkræve 60% af konferencelejlighedens rate x tilmeldte deltagere ved tilbagetrækningen så ny som mellem uge 8 og 4 forud for arrangementets dato og endda 85% hvis tilbagetrækningen sker på et senere tidspunkt.


V. Tilbagetrækning af hotellet


1. Hvis der er indgået en skriftlig aftale om tilbagetrækning undtaget for gebyrer for kunden, er denne også anvendelig for hotellet på samme måde, som hvis der er anmodninger fra andre kunder for de kontraktlige reserverede værelser, og hvis kunden ringer tilbage og stilles en passende frist af hotellet ikke giver afkald på retten til at tilbagetrække.


2. Hotellet må også gerne trække sig fra kontrakten, hvis en påkrævet forudbetaling i henhold til III afsnit 5 ikke er opfyldt efter en udvidelse af fristen, fastsat af hotellet, er udløbet.


3. Ydermere er det tilladt for hotellet at trække sig fra kontrakten af objektive årsager. Især hvis…                                    


– Force majeure eller andre omstændigheder uden for hotellets kontrol ikke tillader opfyldelse af kontrakten.


– Arrangementer er reserveret culpøst, bedragerisk eller under falske erklæringer om vitale fakta (såsom de personlige detaljer om kunden eller formålet).


– Hotellet har grund til at tro, at arrangementet forstyrrer den jævne forretningsdrift, sikkerheden eller den offentlige omtale af hotellet, og det ikke ligger indenfor organisationen eller territoriet for hotellet: overtrædelse af I., afsnit 2.


– Formålet eller årsagen til arrangementet er imod lovgivningen.


4. I tilfælde af berettiget tilbagetrækning fra hotellet har kunden ikke ret til kompensation.


VI. Ændring af antal deltagere og tidspunktet for arrangementet


1. En ændring af antallet af deltagere på mere end 5% skal kommunikeres mindst 5 arbejdsdage forud for starten af arrangementet: Det kræver en skriftlig accept fra hotellet.


2. En mindskning af antallet af deltagere på højst 5% vil blive accepteret af hotellet. Ved en større afvigelse, vil antallet minus de 5% blive opkrævet som standard. Kunden har ret til at reducere prisen med beviste individuelle, sparede udgifter grundet det mindskede antal deltagere.


3. I tilfælde af opadgående afvigelse vil det aktuelle antal deltagere blive opkrævet.


4. I tilfælde af op- eller nedadgående afvigelse må hotellet ensidigt nulstille den accepterede pris, såvel som at ændre det bekræftede antal værelser, med mindre det ikke er rimeligt i den pågældende individuelle sag.


5. Ændres de aftalte start- eller sluttider for arrangementet og hotellet accepterer disse ændringer, kan hotellet opkræve yderligere for præstationsberedskab indenfor rimelighedens grænser, med mindre det opstår grundet en fejl fra hotellets side.

 

VII. Medbringning af føde- og drikkevarer

 

Kunden må generelt ikke medbringe føde- eller drikkevarer. Undtagelser kræver en forudgående skriftlig aftale med hotellet. I sådanne tilfælde er bidrag til at dække generelle udgifter indberegnet.

 

VIII. Teknisk udstyr og kredsløbspunkter

 

1. Så vidt hotellet, på kundens opfordring, erhverver sig teknisk udstyr eller andet udstyr/infrastruktur af tredjeparter, gør den det i navnet, med fuldmagt og på baggrund af kundens engagement. Kunden er ansvarlig for korrekt brug og returnering.

 

2. Brug af elektronisk udstyr (ejet af kunden) på hotellets strømforsyning kræver en forudgående skriftlig aftale med

hotellet. Eventuelle forstyrrelser eller skader forårsaget af brugen af det udstyr debiteres kunden, i det omfang

hotellet ikke er ansvarlig for dem. Hotellet må gerne opkræve omkostninger til strøm betalt.

 

3. Kunden må, forudsat der er indgået en skriftlig aftale med hotellet forinden, bruge deres egne telefoner, faxe eller andre data faciliterings redskaber.

 

4. Hotellet må opkræve yderligere gebyrer, hvis brugen af kundens eget udstyr gør at hotellets udstyr står ubrugt.

 

5. Forstyrrelse på teknisk eller andet udstyr leveret af hotellet vil blive løst hurtigst muligt. Betalinger kan ikke afbrydes eller holdes tilbage, hvis hotellet ikke forårsagede forstyrrelsen.

 

IX. Tab af eller skade påført medbragte genstande

 

1.Medbragt udstilling eller andre genstande (også personlige) er tilstede under kundens eget skøn og ansvar. Kunden har ikke ret til nøgleagentur. Hotellet er ikke ansvarlig for tab, ødelæggelser eller skader, undtaget grov uagtsomhed eller forsætlig hensigt fra hotellets side. Med undtagelse af forårsaget skade fra krænkelse af liv, krop eller helbred. Derudover er alle tilfælde, grundet omstændigheder i den individuelle sag typisk for kontrakten (hvorpå kunden kan stole på kontraktens grænser), ekskluderet.

Medbragte dekorations materialer skal stemme overens med kravene for brandbeskyttelse. Hotellet forbeholder sig retten til at efterspørge en officiel verifikation/verificering. Hvis der ikke vises en officiel verifikation/verificering rettidigt, må hotellet fjerne allerede placerede materialer og opkræve kunden for dette. Grundet risikoen for skade, skal al montage og inventar af enhver slags vendes med og godkendes af hotellet.

 

2. Medbragt udstilling eller andre genstande skal fjernes straks efter afslutningen af arrangementet. Hotellet må gerne fjerne og opbevare disse genstande på bekostning af kunden, hvis kunden ikke har levet op til disse regler. Hvis genstande ikke fjernes rettidigt, kan hotellet opkræve yderligere gebyrer for længere brug af rummet. Det står kunden frit for, at bevise at hotellets krav slet ikke opstod eller ikke i det påståede omfang. Det står hotellet frit for at bevise større skadekrav.

 

X. Kundens skadeansvar

 

1. Kunden er ansvarlig for al skade på bygningerne og hotellet forårsaget af deltagere, medarbejdere, tredjeparter fra hans/hendes side eller ham/hende selv. Så vidt kunden er iværksætter, er han/hun ansvarlig, uanset om der ingen fejlbeviser er fra hotellets side. En bruger er kun ansvarlig i tilfælde af fejlbevis. 

 

2. Hotellet kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om et depositum/garantistillelse.

 

XI. Endelige bestemmelser

 

1. Ændringer eller tilføjelser til kontrakten, acceptforslag eller disse generelle vilkår for ydelser bør laves i skriftligt format.

 

2. Opfyldelsessted og betaling såvel som eksklusive kompetenceområder – også for tjek af monetære udvekslings tvister – er for al kommerciel trafik det juridiske sted af hotellet. I det omfang den kontraktuelle partner opfylder betingelserne af § 38 afsnit 2 ZPO og han/hun intet generelt rets-område har inden for landet, gælder hotellets jurisdiktion.

 

3. Kun tyske love gør sig gældende. Brugen af UN kontraktaftalen for salg af gode såvel som lovkonflikter er ikke givet og kan ikke anvendes.

 

4. Skulle nogle af disse betingelser, inden for denne tjenesteperiode være ineffektive eller ugyldige for et bestemt arrangement, er alle andre vilkår ikke kompromitteret i deres effektivitet. Endvidere gælder de lovbestemte regler.

 

Version 1.1: Januar 2018